نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 95 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه شادي با شخصيت در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
جايگاه هيجانات مثبتي همچون "شادي" و ارتباط آن با جنبه هاي مختلف شخصيت و عوامل موثر در اين خصوص از قبيل شرکت در فعاليت هاي ورزشي، چندان هويدا نيست. از اين رو هدف تحقيق حاضر در قالب پيمايشي، يافتن ارتباط بين جنبه هاي مختلف شخصيت با شادي در جامعه دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه تبريز است.براي رسيدن به اين هدف، پس از تعيين اعتبار و پايايي قابل قبول پرسشنامه شادي آکسفورد، جنبه هاي گوناگون شخصيت 51 ورزشکار (با ميانگين 1.76±21.14) و 61 غير ورزشکار (با ميانگين سني 2.35±21.53) از سياهه 90 سوالي شخصيت آيزنگ استخراج و رابطه آن با متغير شادي بررسي شد. داده هاي حاصل با استفاده از آزمونهاي همبستگي پيرسون و t در نرم افزار SPSS.7.5 تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که گروه آزمودني ورزشکار نسبت به غير ورزشکار در جنبه برون گرايي شخصيت از نمرات بالايي برخوردار بودند و تفاوت بين اين دو گروه در حد 0.05a< معني دار بود. همچنين گروه آزمودني ورزشکار ميزان شادي بالاتري نسبت به گروه غير ورزشکار داشتند. اين تفاوت نيز در حد 0.01a< معني دار بود. اين در حالي است که بين برونگرايي و شادي در غير ورزشکاران همبستگي بالاتري وجود دارد (0.01>a).
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ساری صراف، و.، و علوی نامور، پ.، و حسینی نسب، س.، و کوشا فر، ع. (1381). بررسی رابطه شادی با شخصیت در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز . پژوهش در علوم ورزشی, 1(1), 95-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9327Vancouver : کپی

ساری صراف وحید، علوی نامور پروانه، حسینی نسب سیدداوود، کوشا فر علی اصغر. بررسی رابطه شادی با شخصیت در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز . پژوهش در علوم ورزشی. 1381 [cited 2022May22];1(1):95-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9327IEEE : کپی

ساری صراف، و.، علوی نامور، پ.، حسینی نسب، س.، کوشا فر، ع.، 1381. بررسی رابطه شادی با شخصیت در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز . پژوهش در علوم ورزشی, [online] 1(1), pp.95-110. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9327. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی