برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 95 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه شادي با شخصيت در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

جايگاه هيجانات مثبتي همچون "شادي" و ارتباط آن با جنبه هاي مختلف شخصيت و عوامل موثر در اين خصوص از قبيل شرکت در فعاليت هاي ورزشي، چندان هويدا نيست. از اين رو هدف تحقيق حاضر در قالب پيمايشي، يافتن ارتباط بين جنبه هاي مختلف شخصيت با شادي در جامعه دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه تبريز است.
براي رسيدن به اين هدف، پس از تعيين اعتبار و پايايي قابل قبول پرسشنامه شادي آکسفورد، جنبه هاي گوناگون شخصيت 51 ورزشکار (با ميانگين 1.76±21.14) و 61 غير ورزشکار (با ميانگين سني 2.35±21.53) از سياهه 90 سوالي شخصيت آيزنگ استخراج و رابطه آن با متغير شادي بررسي شد. داده هاي حاصل با استفاده از آزمونهاي همبستگي پيرسون و t در نرم افزار SPSS.7.5 تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که گروه آزمودني ورزشکار نسبت به غير ورزشکار در جنبه برون گرايي شخصيت از نمرات بالايي برخوردار بودند و تفاوت بين اين دو گروه در حد 0.05a< معني دار بود. همچنين گروه آزمودني ورزشکار ميزان شادي بالاتري نسبت به گروه غير ورزشکار داشتند. اين تفاوت نيز در حد 0.01a< معني دار بود. اين در حالي است که بين برونگرايي و شادي در غير ورزشکاران همبستگي بالاتري وجود دارد (0.01>a).

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 193
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی