برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1381 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 83 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين سبك مديريت با رضايت شغلي كارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش تعيين ارتباط بين سبک مديريت (تحول گرا و عمل گرا) با رضايت شغلي کارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران بود. تا از اين طريق بتوان گامي در جهت شناسايي عوامل اثرگذار در رضايت شغلي برداشت که بر بهره وري سازمان اثر دارد. نتايج توصيف آماري سبک مديريت نشان داد که ميانگين نمره مديريت در سازمان تربيت بدني از ديدگاه کارشناسان 139.09 (از حداکثر نمره ممکن 250) و ميانگين نمرات تحول گرايي )118.04 از حداکثر نمره ممکن 200) و ميانگين نمرات عمل گرايي 25.19 (از حداکثر نمره ممکن 50) بود، که نشان مي دهد مديران سازمان تربيت بدني از لحاظ ابعاد تحول گرايي و عمل گرايي در ابتداي راه رشد و تکامل اين سبک هستند. نتايج توصيف آماري داده هاي رضايت شغلي نيز نشان داد که ميانگين رضايت کلي از شغل داراي ميانگين 119.4 (از حداکثر نمره ممکن 205) بود که در شاخص هاي رضايت، بالاترين رضايت از کار با ميانگين 35.27 (از حداکثر نمره ممکن 50) و پايين ترين رضايت از حقوق و مزايا با ميانگين 9.99 (از حداکثر نمره ممکن 30) بود. نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان داد که همبستگي بين رضايت شغلي و سبک مديريت (0.75)، با سبک مديريت تحول گرا (0.75) و با مدريت عمل گرا (0.72) است که در سطح (P=0.001) معني دار است. اين نتيجه مويد زير بناي نظري تحقيق است که سبک مديريت به عنوان يک عامل تسهيل کننده و برانگيزنده به طور مستقيم و غير مستقيم بر رضايت شغلي اثر دارد. بنابراين توصيه مي شود آموزش هاي لازم براي شيوه هاي مديريت تحول گرا و عمل گرا در سازمان به اجرا گذاشته شود. همچنين از رفتارهاي مديريت تحول گرا و سابقه کار به همراه رفتارهاي مديريت تحول گرا مي توان به عنوان بهترين مدل هاي پيشبيني رضايت شغلي بهره گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی