برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1381 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداد يابي در رشته دو و ميداني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، بررسي وضع موجود و تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته دو و ميداني ايران بود. براي انجام اين پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته که روايي . پايايي آن مورد تاييد قرار گرفته بود، بين کليه مربيان تيم هاي ملي نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و مربيان باشگاههاي کشور و ورزشکاران نخبه تقسيم شد که از پرسشنامه اول و دوم مخصوص مربيان به ترتيب : N=81 و N=65 و از پرسشنامه دوم مخصوص ورزشکاران N=112 قابل استفاده بودند. در اين پژوهش، متغير هايي مانند: وضع موجود استعداديابي در ايران و جهان، ضرورت وجود الگوي استعداديابي در ايران، تعيين ملاک ها و سن استعداديابي، روش هاي استعداديابي، مناسب ترين نهاد استعدادياب، مهم ترين نهاد جذب کننده و پرورش دهنده استعدادها و تعيين اولويت شاخص هاي مختلف ساختاري، فيزيولوژيکي، رواني _ اجتماعي، آمادگي جسماني و تکنيکي در گروه رشته هاي مختلف دو و ميداني مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين همبستگي بين نظرات مربيان و ورزشکاران ومقايسه برخي شاخص هاي ساختاري و فيزيولوژيکي اندازه گيري شده در ورزشکاران نخبه N=92 بررسي شد. براي تهيه جداول، نمودارها و تجزيه و تحليل يافته ها از آمار توصيفي و استنباطي در سطح a=0.05 استفاده شد و نتايج زير بدست آمد:
1
)  76.3درصد آزمودني ها اظهار داشتند که در ايران الگوي استعداديابي مشخصي وجود ندارد، ولي 91 درصد آنها نيز اظهار داشتند که وجود الگوي استعداديابي در ايران ضروري است.
2
) بررسي پيشينه پژوهش ها نشان داد که در جهان نيز الگوي جهان شمول واحدي براي استعداديابي وجود ندارد، ولي در بسياري از کشورهاي صاحب دو و ميداني از يک الگوي استعداديابي استفاده مي شود.
3
)  82.5درصد آزمودني ها ملاک استعداديابي را انجام آزمون هاي عمومي مانند ارزيابي ساختاري و آزمون هاي اختصاصي مي دانند و 68.8 درصد بهترين سن استعداديابي را 14- 10 سالگي پيشنهاد مي کنند.
4
)  41.3درصد آزمودني ها عملي ترين شيوه استعداديابي در ايران را در اين برهه از زمان "مسابقات" و 32.5 درصد انجام آزمون هاي مختلف مي دانند.
5
) يافته هاي اين پژوهش نشان داد که 87.5 درصد آزمودني ها مناسب ترين نهاد استعدادياب را آموزش و پرورش و 83.6 درصد آزمودني ها مناسب ترين گروه را براي استعداديابي به ترتيب معلمان ورزش و سپس کارشناسان فدراسيون دو و ميداني معرفي کردند در حالي که 82.5 درصد از آزمودني ها مناسب ترين نهاد مسئول جذب و پرورش استعدادها را به ترتيب فدراسيون دو و ميداني و تربيت بدني آموزشگاهها مي دانند.
6
) تحليل يافته ها نشان داد که ترتيب اولويت شاخص ها براي دوهاي سرعت آمادگي جسماني، ساختاري، فيزيولوژيکي، تکنيکي، رواني _ اجتماعي بود. در حالي که براي دو هاي نيمه استقامت فيزيولوژيکي، آمادگي جسماني، ساختاري، تکنيکي، رواني _ اجتماعي بود. ولي در مورد دونده هاي استقامت به ترتيب شاخص هاي فيزيولوژيکي، آمادگي جسماني، رواني _ اجتماعي، ساختاري و تکنيکي مورد توجه بود.
7
) تحليل يافته ها حاکي از اين است که ترتيب اولويت در دوهاي با مانع (110 و 400 متر با مانع) شاخص هاي ساختاري، آمادگي جسماني، تکنيکي، فيزيولوژيکي و رواني_ اجتماعي بود در حالي که براي دوي 3000 متر با مانع شاخص هاي فيزيولوژيکي، آمادگي جسماني، ساختاري، رواني _ اجتماعي و تکنيکي اهميت داشتند.
8
) تحليل يافته ها نشان داد که ترتيب اولويت شاخص ها براي پرتاب ها: ساختاري، آمادگي جسماني، تکنيکي، رواني _ اجتماعي و فيزيولوژيکي براي پرش ها: ساختاري، تکنيکي، آمادگي جسماني، فيزيولوژيکي و رواني _ اجتماعي است.
9
) يافته هاي اين پژوهش نشان داد که مهم ترين شاخص ها براي پياده روي به ترتيب: ساختاري، تکنيکي، آمادگي جسماني، فيزيولوژيکي و رواني _ اجتماعي است. در حالي براي رشته دهگانه به ترتيب: آمادگي جسماني، ساختاري، تکنيکي، فيزيولوژيکي و رواني _ اجتماعي است.
10
) تحليل يافته ها نشان مي دهد که بين نظرات مربيان و ورزشکاران در مورد برخي از متغيرها مانند ضرورت وجود الگوي استعداديابي، مناسب ترين نهادهاي کشف، جذب و پرورش استعدادها و سن استعداديابي همبستگي وجود دارد.
11
) مقايسه برخي از شاخص هاي ساختاري و فيزيولوژيکي اندازه گيري شده در بين قهرمانان نخبه کشور با نرم هاي بين المللي نشان داد که تقريبا در کليه گروه رشته هاي دو و ميداني شاخص هاي قهرمانان ملي ما ضعيف تر است.
به هر حال، نتيجه گيري کلي اين است که براي دستيابي ورودي هاي مناسب به تيم هاي ملي و کسب نتايج بهتر و سريع تر، استعداديابي و پيروي از يک الگوي مناسب ضروري است، ولي در شرايط فعلي ساده ترين و عملي ترين روش استعداديابي و اجراي مسابقات بيشتر و برگزاري جشنواره هاي ورزشي و انجام آزمون هاي ساده ميداني است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علیجانی، ع. (1381). بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته دو و میدانی . پژوهش در علوم ورزشی, 1(4), 1-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9285Vancouver : کپی

علیجانی عیدی. بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته دو و میدانی . پژوهش در علوم ورزشی. 1381 [cited 2021September19];1(4):1-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9285IEEE : کپی

علیجانی، ع.، 1381. بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته دو و میدانی . پژوهش در علوم ورزشی, [online] 1(4), pp.1-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9285. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1818 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی