برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير يك برنامه تمريني منتخب بر آمادگي هوازي و برخي از ويژگي هاي ساختاري، فيزيولوژيكي و مقايسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
 
چکیده: 

در اين تحقيق تاثير يک برنامه تمريني، دويدن هوازي با فشار 90؛ 70% بيش ترين ضربان قلب بر آمادگي و توان هوازي؛ وزن و درصد چربي؛ ضربان قلب و فشار خون استراحتي؛ هماتوکريت؛ گلبول هاي قرمز؛ هموگلوبين؛ چربي ها و ليپوپروتئين هاي سرم (کلسترول، TG.S, HDL-c, LDL-c, VLDL-c) بررسي و تغييرهاي متغيرها در دو گروه سني جوان و مسن با يکديگر مقايسه شد.
تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که آمادگي و توان هوازي در هر دو گروه به طور معني داري افزايش يافت. توان هوازي نسبي در گروه جوان و مسن به ترتيب 18% (از 39.5 به 46.61 ميلي ليتر به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در دقيقه) و 14.5% (از 35.82 به 41.0 ميلي ليتر به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن در دقيقه) افزايش يافت. زمان دوي کوپر در گروه جوان و مسن به ترتيب 21% و 14.25% کاهش معني دار داشت. وزن تام، درصد چربي و وزن چربي در هر دو گروه کاهش معني دار و چگالي در هر دو گروه و وزن خالص تنها در گروه مسن افزايش معني دار يافت. در هر دو گروه شاخص توده بدني، محيط دور شکم و ضربان قلب استراحتي حدود 8% کاهش معني دار داشت. کاهش فشار خون سيستولي در هر دو گروه معني دار بود، اما کاهش فشار دياستولي معني دار نبود. همچنين کاهش هماتوکريت در هر دو گروه معني دار بود و تغييرهاي RBC و هموگلوبين معني دار نبود. تنها در گروه جوان کاهش TC و LDL-c معني دار بود. تغييرهاي TGS و VLDL-c در هر گروه مفيد اما غيرمعني دار بود. در مقايسه بين دو گروه مشخص تمرين با کم و کيفي که در اين تحقيق اجرا شد، تاثير تقريبا مشابهي روي متغيرهاي تحت بررسي هر دو گروه به جا گذاشت؛ بجز در مورد وزن خالص TC و LDL-c که تغييرهاي وزن خالص تنها در گروه مسن و تغييرهاي TC و LDL-c تنها در گروه جوان معني دار بود، بين برخي از متغيرها با يکديگر نيز همبستگي معني داري برقرار بود. به طور کلي مي توان نتيجه گيري کرد: با اين که روند افزايش سن آمادگي هوازي و کارايي دستگاههاي بدن کاهش پيدا مي کند؛ با اجراي تمرين و فعاليت بدني، کارايي افراد مسن تقريبا مشابه جوان ترها تغييرهاي مفيد و سودمندي مي يابد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رمضان پور، م. (1380). تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری, فیزیولوژیکی و مقایسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهی . المپیک, 9(4-3 (پیاپی 20)), 53-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9267Vancouver : کپی

رمضان پور محمدرضا. تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری, فیزیولوژیکی و مقایسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهی . المپیک. 1380 [cited 2021September18];9(4-3 (پیاپی 20)):53-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9267IEEE : کپی

رمضان پور، م.، 1380. تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی و برخی از ویژگی های ساختاری, فیزیولوژیکی و مقایسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهی . المپیک, [online] 9(4-3 (پیاپی 20)), pp.53-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9267. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی