نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين فعاليت هاي جسماني و برخي عامل هاي خطرساز قلبي ـ عروقي اعضاي هيأت علمي مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين فعاليت هاي جسماني و برخي عامل هاي خطرساز قلبي ـ عروقي مردان اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. آزمودني هاي اين پژوهش راو 273 نفر با دامنه سني 25 تا66 سال تشكيل مي داد. آزمودني ها بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه به گروه هاي فعال و غير فعال جسماني در رده هاي سني 25 تا66، 25 تا 45 و 46 تا66 تقسيم شدند. معيار فعال بودن، اجراي دست كم دو جلسه 60 دقيقه اي يا سه جلسه 40 دقيقه اي فعاليت ورزشي منظم در هفته بود. برخي از عامل هاي خطرساز قلبي ـ عروقي مانند: كلسترول تام (C-T)، ليپوپروتئين پرچگال كلسترول (HDL-C)،‌ ليپوپروتئين كم چگال كلسترول (LDL-C)، ليپوپروتئين خيلي كم چگال كلسترول (VLDL-C)، تري گليسيريد (TG)، عامل خطرساز (RF)، ضربان قلب (HR)، فشار خون سيستولي (BP1)، فشار خون دياستولي (BP2)، قند خون (G)، درصد چربي (%Fat) و شاخص توده بدن (BMI) اندازه گيري و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي در سطح 0.05=α تحليل شد. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد؛ C-T افراد فعال در حد معني داري در همه رده هاي سني كم تر از افراد غيرفعال و مقدار HDL-C افراد فعال در همه رده هاي سني در حد معني داري بيش تر از افراد غيرفعال بود. مقدار LDL-C افراد فعال و غيرفعال در گروه هاي سني 25تا66 و 25 تا45 تفاوت معني داري داشت. مقادير TG,VLDL-C و RF افراد فعال در همه رده هاي سني كم تر از افراد غيرفعال و فشار خون سيستولي افراد گروه سني 25 تا 66 در حد معني داري كم تر از افراد غيرفعال بود. مقدار HR و %Fat افراد فعال در رده هاي سني 25 تا66، 46 تا66 و BMI در رده سني 25 تا45 سال با افراد غيرفعال تفاوت معني داري داشت. اين يافته ها نشان مي دهد؛ رابطه بين RF، ليپوپروتئين هاي خون، %Fat و BMI در همه رده هاي سني مثبت و معني دار است، ولي در مورد HDL-C معكوس و منفي است. نتايج كلي اين پژوهش نشان مي دهد كه نداشتن فعاليت جسماني يكي از عامل هاي اصلي خطرساز قلبي ـ عروقي است و مي تواند باعث پيشرفت عامل هاي خطرساز شود. اجراي فعاليت هاي جسماني مي تواند به كاهش چربي هاي مضر خون،‌ افزايش چربي مفيد خون و كنترل وزن بدن منتهي شود. همچنين خطر عامل هاي خطرساز قلبي ـ عروقي را كاهش دهد و احتمالاً نقش مهمي در كنترل و پيشگيري بيماري هاي قلبي ـ عروقي داشته باشد.  
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علیجانی، ع. (1381). بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عامل های خطرساز قلبی عروقی اعضای هیأت علمی مرد دانشگاه شهید چمران اهواز . المپیک, 10(2-1 (پیاپی 21)), 127-143. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9166Vancouver : کپی

علیجانی عیدی. بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عامل های خطرساز قلبی عروقی اعضای هیأت علمی مرد دانشگاه شهید چمران اهواز . المپیک. 1381 [cited 2022May17];10(2-1 (پیاپی 21)):127-143. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9166IEEE : کپی

علیجانی، ع.، 1381. بررسی رابطه بین فعالیت های جسمانی و برخی عامل های خطرساز قلبی عروقی اعضای هیأت علمی مرد دانشگاه شهید چمران اهواز . المپیک, [online] 10(2-1 (پیاپی 21)), pp.127-143. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9166. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 268 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی