6 SID.ir | بررسي تأثير عامل هاي بيوگرافي در اثربخشي سبك هاي مديريتي مديران دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير عامل هاي بيوگرافي در اثربخشي سبك هاي مديريتي مديران دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني دانشگاه هاي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

با توجه به اين نكته كه شناسايي الگوهاي رفتاري و ارتباط آن با اثربخشي، كارايي سازماني و هدايت مؤثر نيروهاي انساني شاغل در سازمان ها يكي از مباحث كليدي مديريت است،‌ پژوهش حاضر با هدف كاربرددهي بهينه در مباني مديريت و بهبود اثربخشي مديريت ورزشي كشور است كه به صورت بررسي تأثير عامل هاي بيوگرافي: سن، سابقه مديريتي، مدرك تحصيلي و دوره هاي آموزشي تخصصي مديريت، بر سبك هاي مديريتي انتخابي رؤساي دانشكده ها و مديران گروه هاي آموزشي تربيت بدني دانشگاه هاي سراسر ايران تنظيم و اجرا شد. تعداد 59 نفر آزمودني براي حجم نمونه در جامعه آماري دانشگاه هاي كشور انتخاب شدند كه به پرسش نامه استاندارد مؤسسه " بلانچارد" با نام: تحليل رفتار مدير در برخورد با موقعيت هاي متنوع سازماني پاسخ دادند. پس از به دست آمدن يافته ها و تنظيم جدول هاي توزيع فراواني، به بررسي و مقايسه داده هاي حاصله با نورم مندرج در پرسش نامه و به ارزيابي ميزان اثربخشي شيوه هاي مديريتي انتخابي آزمودني ها پرداخته شد سپس با بهره گيري از متد آماري مجذور خي دو (X2) و فرمول ضريب توافق، فرضيه هاي چهارگانه پژوهش در خصوص عامل هاي چهارگانه بيوگرافي مديران و ميزان اثربخشي شيوه هاي مديريتي آزمودني ها بررسي شد.
يافته ها نشان داد كه ميزان اثربخشي شيوه هاي انتخابي آزمودني ها در مقايسه با: نورم استاندارد؛ با معادله همخواني امتياز اثربخشي و دامنه تغيير شيوه متناسب نبود. برخلاف افزايش دامنه انطباق پذيري شيوه هاي انتخابي،‌ ميزان اثربخشي پايين تر از ميانگين امتياز اثربخشي قرار گرفت.
تمركز اصلي نگرش هاي آزمودني ها در شيوه رفتاري، عمدتاً دو سبك فروشي و مشاركتي را شيوه مديريتي غالب، سبك مشاركتي را مطمئن ترين شيوه مديريتي پشتيباني و سبك تفويضي را شيوه رفتاري توسعه ايي مشخص كرد كه دامنه ايي كاملاً متنوع در بين آزمودني ها داشت همچنين تأثير هر چهار عامل بيوگرافي پس از تحليل آماري و مقايسه با جدول ارزش هاي حساس مجذور كااسكوار، در سطح 5=% و درجه هاي آزادي معين بر اثربخشي شيوه هاي مديريتي انتخابي آزمودني ها معني دار بود.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی