نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 39 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه دانشجويان نسبت به وضعيت نظام آموزش عالي کشاورزي در ايران؛ چالش ها و راهکارها (مطالعه موردي: دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
توسعه آموزش عالي به عنوان يکي از زيرساخت هاي توسعه هر کشوري، از اهميت فراواني برخوردار است. آموزش عالي کشاورزي، نقش مهمي در رشد کشاورزي بر عهده دارد و دستيابي به توسعه همه جانبه و پايدار کشاورزي، در گرو توسعه نيروي انساني آموزش ديده مي باشد. با وجود تمامي توفيقات و با در نظر گرفتن شرايط کشور بايد اذعان کرد که آموزش عالي کشاورزي در حال حاضر با چالش ها و تنگناهاي متعددي روبروست. اشتغال نامناسب دانش آموختگان، عدم گرايش افراد (بخصوص نخبگان) به رشته هاي کشاورزي، عدم ارتباط موثر بين بخش هاي آموزشي با کشاورزان، روش هاي آموزشي نامطلوب، عدم شناخت کافي دانشجويان نسبت به اهميت و کاربرد رشته هاي کشاورزي و ... از جمله اين تنگناها مي باشد. هدف کلي مقاله، بررسي وضعيت نظام آموزش عالي کشاورزي از ديدگاه دانشجويان و شناسايي معضلات و مشکلات آن بود. روش تحقيق در اين پژوهش، از نوع پيمايشي توصيفي بوده و اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد. جامعه آماري عبارت از دانشجويان مقطع کارشناسي رشته هاي مختلف دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين، شامل 550 نفر بود. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران، 70 نفر تعيين گرديد، ولي با نظر متخصصان، به 100 نفر افزايش يافت. نمونه گيري به شيوه تصادفي ساده انجام شد. در مجموع 92 پرسشنامه به وسيله دانشجويان تکميل گرديده و اطلاعات گردآوري شده توسط نرم افزار SPSSwin مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج اين مطالعه ميداني نشان داد که 55.3 درصد دانشجويان رشته هاي کشاورزي از آگاهي کمي نسبت به رشته هاي خود در موقع انتخاب آنها برخوردار بوده و تنها 10.6 درصد آنان آگاهي مطلوب داشتند. همچنين، فقط 10.1 درصد از دانشجويان ابراز داشتند که نحوه گزينش دانشجو براي رشته هاي کشاورزي مناسب است. 86.8 درصد دانشجويان معتقد بودند که ميزان ارتباط آنها با کشاورزان در سطح پاييني قرار دارد. بر اساس تحليل واريانس يکطرفه، ميانگين انگيزه افرادي که آگاهي زيادي در موقع انتخاب رشته خود داشتند، به طور معني دار از ميانگين انگيزه افرادي که از آگاهي کمي برخوردار بودند، بيشتر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ورمزیاری، ح.، و غنیان، م.، و برادران، م. (1387). دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران؛ چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین). دانش کشاورزی, 18(4), 39-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90613Vancouver : کپی

ورمزیاری حجت، غنیان منصور، برادران مسعود. دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران؛ چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین). دانش کشاورزی. 1387 [cited 2022May18];18(4):39-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90613IEEE : کپی

ورمزیاری، ح.، غنیان، م.، برادران، م.، 1387. دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران؛ چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین). دانش کشاورزی, [online] 18(4), pp.39-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90613. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 264 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی