نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فعاليت پاراكسونازي و آريل استرازي آنزيم پاراكسوناز سرم انساني در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی بالینی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: نظر به اهميت آنزيم پاراكسوناز سرم (PON1) در جلوگيري از تشكيل LDL اكسيد شده و در نتيجه نقش اين آنزيم در جلوگيري از ايجاد و پيشرفت آترواسكلروز، در مطالعه حاضر فعاليت هاي پاراكسونازي و آريل استرازي آنزيم PON1 در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر (CAD) با گرفتگي عروقي متفاوت مورد بررسي قرار گرفت تا تغيير فعاليت آنزيم با پيشرفت آتروم ارزيابي گردد.مواد و روش ها: در اين مطالعه 120 بيمار مبتلا به CAD بررسي شد كه پس از مشخص شدن ميزان گرفتگي عروقي آنان با آنژيوگرافي، به دو گروه تقسيم شدند: 60 نفر با گرفتگي عروقي 50%< و 60 نفر با گرفتگي عروقي 70%>. فعاليت هاي پاراكسونازي و آريل استرازي PON1 به ترتيب با سوبستراي پاراكسون و فنيل استات مورد سنجش قرار گرفت. اثر هشت داروي مورد استفاده در بيماري هاي قلبي - عروقي بر فعاليت PON1 در حضور پاراكسون آزمايش گرديد. يافته ها: ميزان LDL-C، كلسترول تام (TC) و تري گليسريد (TG) در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معني داري با يكديگر نداشتند، اما مقدار HDL-C در گروه بيمار با گرفتگي عروقي 70%> نسبت به گروه بيمار با گرفتگي عروقي 50%< به طور معني داري كاهش مي يافت (p<0.03) فعاليت هاي پاراكسونازي و آريل استرازي PON1 در بيماران مبتلا به CAD با گرفتگي عروقي 70%> نسبت به گروه ديگر به طور معني داري (p<0.05) پايين تر بود.نتيجه گيري: فعاليت هاي پاراكسونازي و آريل استرازي آنزيم PON1 و ميزان HDL در بيماران مبتلا به CAD با گرفتگي عروقي 70%> نسبت به بيماران با گرفتگي عروقي 50%< پايين تر است. به عبارت ديگر، اين فعاليت هاي PON1 و مقادير HDL با پيشرفت آتروم كاهش مي يابند. بنابراين، اين مطالعه مي تواند از نقش مهم PON1 متصل به HDL در جلوگيري از تشكيل ox-LDL و آنتي آتروژنيك بودن اين آنزيم حمايت كند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهروز، ع.، و نوری، م.، و رشیدی، م.، و اصلان آبادی، ن.، و قوجق، د.، و آذری، ع. (1387). فعالیت پاراکسونازی و آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز سرم انسانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر. کومش, 10(1 (پیاپی 29)), 1-6. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90541Vancouver : کپی

مهروز عبدالکریم، نوری محمد، رشیدی محمدرضا، اصلان آبادی ناصر، قوجق دردی، آذری عاطفه. فعالیت پاراکسونازی و آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز سرم انسانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر. کومش. 1387 [cited 2022May17];10(1 (پیاپی 29)):1-6. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90541IEEE : کپی

مهروز، ع.، نوری، م.، رشیدی، م.، اصلان آبادی، ن.، قوجق، د.، آذری، ع.، 1387. فعالیت پاراکسونازی و آریل استرازی آنزیم پاراکسوناز سرم انسانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر. کومش, [online] 10(1 (پیاپی 29)), pp.1-6. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90541. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی