نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اختلالات اسکلتي - عضلاني در کاربران کامپيوتر شاغل در بانک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در سال هاي اخير استفاده از کامپيوتر تقريبا در هر کاري ضروري شده و کمتر حرفه اي را مي توان يافت که در آن براي انجام وظايف از کامپيوتر استفاده نشود. بر اساس مطالعات انجام شده، شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني (MSDs) در کاربران کامپيوتر بالاست. از آنجا که امروزه در بانک ها بسياري از کارها به صورت ماشيني با استفاده از کامپيوتر انجام مي گيرد، لذا کارکنان بانک بعنوان يکي از کاربران اصلي و مهم کامپيوتر در فعاليت هاي شغلي تلقي شده و در معرض خطرات ناشي از کار با اين وسيله قرار دارند. مطالعه حاضر به منظور تعيين ميزان شيوع علايم اختلالات اسکلتي- عضلاني در اندام هاي گوناگون بدن کاربران کامپيوتر شاغل در بانکها انجام شده است.روش بررسي: اين مطالعه مقطعي بر روي 287 نفر از کاربران کامپيوتر شاغل در بانکهاي شيراز که به صورت تصادفي از بين کارکنان 59 بانک انتخاب شدند، انجام گرفت. به منظور تعيين شيوع علايم اختلالات اسکلتي- عضلاني از پرسشنامه نورديک استفاده شد.يافته ها: نتايج بدست آمده از پرسشنامه مشخص نمود شيوع علايم اختلالات اسکلتي- عضلاني در کاربران کامپيوتر طي 12 ماه گذشته در شانه ها (%59.6)، گردن (%58.2)، پشت (%54.7)، کمر (%51.2)، مچ دست (%48.8)، زانو (%39.4)، پا (%31.7)، آرنج (%28.9) و ران (%21.6) مي باشد. بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني در بين کاربران کامپيوتر در ناحيه شانه، گردن، پشت و کمر گزارش شده است. آزمون آماري ارتباط معني داري را بين شيوع علايم اختلالات اسکلتي- عضلاني در نواحي ران، زانو و پاها با سابقه کار نشان داد (p>0.05). همچنين، ارتباط آماري معني دار بين شيوع علايم اختلالات اسکلتي- عضلاني با جنسيت در ناحيه شانه، مچ دست و ران بدست آمد (p>0.05).نتيجه گيري: شيوع علايم اختلالات اسکلتي- عضلاني در جمعيت مورد مطالعه به ويژه در کمر و اندام فوقاني بالاست. با توجه به اين موضوع، اجراي برنامه هاي مداخله اي ارگونومي در محيط کار ضروري به نظر مي رسد. طراحي ايستگاه کار مناسب، آموزش و آگاه کردن کاربران کامپيوتر از اصول ارگونوميک هنگام کار با کامپيوتر و ايجاد تنوع کاري در وظايف آنان را مي توان به عنوان اجزا اين برنامه ذکر نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چوبینه، ع.، و نوری، ا.، و ارجمندزاده، ا.، و محمدبیگی، ا. (1385). اختلالات اسکلتی - عضلانی در کاربران کامپیوتر شاغل در بانک. سلامت کار ایران, 3(4-3), 12-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90529Vancouver : کپی

چوبینه علیرضا، نوری اسماعیل، ارجمندزاده احمد، محمدبیگی ابوالفضل. اختلالات اسکلتی - عضلانی در کاربران کامپیوتر شاغل در بانک. سلامت کار ایران. 1385 [cited 2022May18];3(4-3):12-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90529IEEE : کپی

چوبینه، ع.، نوری، ا.، ارجمندزاده، ا.، محمدبیگی، ا.، 1385. اختلالات اسکلتی - عضلانی در کاربران کامپیوتر شاغل در بانک. سلامت کار ایران, [online] 3(4-3), pp.12-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90529. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 522 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی