نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 29 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ي همدلي مادران و دختران دانش آموز دبيرستاني واختلالات رفتاري دختران شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا
 
چکیده: 
موضوع تحقيق حاضر، بررسي رابطه ي همدلي مادران و دختران و رابطه ي آن با اختلالات رفتاري دختران نوجوان در استان تهران است. زمينه ي نظري در اين پژوهش، نظريه ي جان بالبي روان کاو انگليسي است. او نخستين محققي است که موضوع رابطه ي عاطفي مادران و فرزندان را با اين ديدگاه مطرح نمود که کيفيت ارتباط اوليه ي مراقبين (معمولاً مادر)، اثرات دائمي بر ارتباطات، سازگاري و رشد عاطفي در طول زندگي دارد. نمونه ي تحقيق حاضر، 441 دانش آموز از نواحي آموزشي شهر تهران است که از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه ئي، 323 دانش آموز از دبيرستان هاي دولتي و 118 دانش آموز از دبيرستان هاي غير انتفاعي انتخاب شدند. دو پرسش نامه در اين بررسي استفاده شده است: پرسش نامه ي اول، يک پرسش نامه ي محقق ساخته با سه مقياس تجسم ديدگاه رفتار همدلانه و آشفتگي هاي عاطفي براي سنجش همدلي مادران و دختران، و پرسشنامه دوم، پرسش نامه ي اختلالات رفتاري کانرز مي باشد. آزمون فرضيه هاي تحقيق با نرم افزار SPSS و روش هاي آماري هم بستگي و t مستقل، نشان داد بين همدلي مادران و دختران رابطه وجود دارد. هم چنين همدلي مادران و دختران با اختلالات رفتاري دختران رابطه دارد. بين همدلي مادران و دختران و اختلالات رفتاري دختران در شمال و جنوب شهر تهران به جز اختلال يادگيري تفاوت معنادار ديده نشد. هم چنين بين همدلي مادران و دختران در مدارس دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معنادار ديده نشد. نتايج، نشان گر تفاوت معنادار اختلالات رفتاري دانش آموزان دختر مدارس دولتي و غير انتفاعي است.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

درویزه، ز. (1382). بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی واختلالات رفتاری دختران شهر تهران. مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(, 1(3), 29-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8921Vancouver : کپی

درویزه زهرا. بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی واختلالات رفتاری دختران شهر تهران. مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(. 1382 [cited 2022May17];1(3):29-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8921IEEE : کپی

درویزه، ز.، 1382. بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی واختلالات رفتاری دختران شهر تهران. مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(, [online] 1(3), pp.29-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8921. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 316 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی