برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 29 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ي همدلي مادران و دختران دانش آموز دبيرستاني واختلالات رفتاري دختران شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا
 
چکیده: 
موضوع تحقيق حاضر، بررسي رابطه ي همدلي مادران و دختران و رابطه ي آن با اختلالات رفتاري دختران نوجوان در استان تهران است. زمينه ي نظري در اين پژوهش، نظريه ي جان بالبي روان کاو انگليسي است. او نخستين محققي است که موضوع رابطه ي عاطفي مادران و فرزندان را با اين ديدگاه مطرح نمود که کيفيت ارتباط اوليه ي مراقبين (معمولاً مادر)، اثرات دائمي بر ارتباطات، سازگاري و رشد عاطفي در طول زندگي دارد.
نمونه ي تحقيق حاضر، 441 دانش آموز از نواحي آموزشي شهر تهران است که از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه ئي، 323 دانش آموز از دبيرستان هاي دولتي و 118 دانش آموز از دبيرستان هاي غير انتفاعي انتخاب شدند.
دو پرسش نامه در اين بررسي استفاده شده است: پرسش نامه ي اول، يک پرسش نامه ي محقق ساخته با سه مقياس تجسم ديدگاه رفتار همدلانه و آشفتگي هاي عاطفي براي سنجش همدلي مادران و دختران، و پرسشنامه دوم، پرسش نامه ي اختلالات رفتاري کانرز مي باشد.
آزمون فرضيه هاي تحقيق با نرم افزار SPSS و روش هاي آماري هم بستگي و t مستقل، نشان داد بين همدلي مادران و دختران رابطه وجود دارد. هم چنين همدلي مادران و دختران با اختلالات رفتاري دختران رابطه دارد. بين همدلي مادران و دختران و اختلالات رفتاري دختران در شمال و جنوب شهر تهران به جز اختلال يادگيري تفاوت معنادار ديده نشد.
هم چنين بين همدلي مادران و دختران در مدارس دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معنادار ديده نشد. نتايج، نشان گر تفاوت معنادار اختلالات رفتاري دانش آموزان دختر مدارس دولتي و غير انتفاعي است.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 311
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی