نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير عوامل اجتماعي، اقتصادي بر روي باورهاي فرهنگي (در بازار مدرن- سنتي شهر شيراز )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش، بررسي تأثير عوامل اجتماعي- اقتصادي (يعني سطح تحصيلات بازاريان و اطرافيان آنها، در معرض وسايل ارتباط جمعي قرار گرفتن، تكثر روابط، خاستگاه شهري و روستايي داشتن، وضعيت اقتصادي و سن) بر روي باورهاي فرهنگي (تقديرگرايي به عنوان باور منفي و اهميت دادن به كار و كوشش به عنوان باور مثبت) در بازار وكيل (بازار سنتي) و پاساژ مركزي خريد شيراز (بازار مدرن) است. در اين پژوهش از نظريه نوسازي، شاخه مدل فرهنگي استفاده شده و روش آن به شيوه پيمايشي است. داده ها به وسيله پرسشنامه از يك نمونه 250 نفري از بازاريان در بهمن ماه 1376 ش گردآوري شده است. تجزيه و تحليل داده ها به وسيله آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته است و براي آزمون فرضيات، به شيوه تجزيه و تحليل دو متغيره انجام شده و نتايج زير حاصل گرديد. - وضعيت اقتصادي با تقدير گرايي رابطه معني داري دارد. - وضعيت اقتصادي و سياسي با اهميت به كار و كوشش رابطه معني داري دارد. - خاستگاه شهري يا روستايي با تقدير گرايي رابطه معني داري دارد. - سن با تقديرگرايي رابطه معني داري دارد. با استفاده از روش آماري رگرسيون مرحله به مرحله اين نتايج حاصل گرديد: افرادي كه عضو بازار سنتي هستند، در مقايسه با افراد بازار مدرن، تقديرگراتر هستند. افراد دو بازار مدرن و سنتي به اهميت كار و كوشش باور دارند؛ در صورتي كه بازاريان و اطرافيان آنها از تحصيلات در حد پايين و متوسط برخوردار باشند، تقديرگرايي بازاري افزايش مي يابد. همچنين، در معرض وسايل ارتباط جمعي قرار گرفتن در سطح متوسط و كم، بر تقديرگرايي تأثير دارد. افرادي كه تكثر روابط در ميان آنها بسيار به چشم مي خورد، از ميزان تقديرگرايي آنها كاسته مي شود. در رگرسيون چند متغيره، اهميت به كار و كوشش، تنها، وضعيت اقتصادي در سطح متوسط، وارد معادله شده است؛ به عبارت ديگر، بازارياني كه از وضعيت اقتصادي در سطح متوسط برخوردارند، به كار و كوشش كمتر اهميت مي دهند. در مجموع مي توان گفت باورهاي منفي و مثبت به متغيرهاي اجتماعي بستگي دارند و در نظامهاي اجتماعي سنتي، باورهاي منفي بيشتر از باورهاي مثبت رواج دارند.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایران محبوب، ج.، و آهی، غ. (1380). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی, اقتصادی بر روی باورهای فرهنگی (در بازار مدرن- سنتی شهر شیراز ). مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)), 34(4-3 (پی در پی 135-134)), 761-782. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8908Vancouver : کپی

ایران محبوب جلیل، آهی غلامحسین. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی, اقتصادی بر روی باورهای فرهنگی (در بازار مدرن- سنتی شهر شیراز ). مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)). 1380 [cited 2022May16];34(4-3 (پی در پی 135-134)):761-782. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8908IEEE : کپی

ایران محبوب، ج.، آهی، غ.، 1380. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی, اقتصادی بر روی باورهای فرهنگی (در بازار مدرن- سنتی شهر شیراز ). مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)), [online] 34(4-3 (پی در پی 135-134)), pp.761-782. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8908. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی