برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

راهبردهاي مديريت تعارض و نقش آن در اثر بخشي مدارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

بدون شك كار روزانه مديران به شدت به روابط ميان اشخاص و مبادله اطلاعات وابسته مي باشد و عاملي كه در محيط كار موجب كاهش انگيزه، افت كارايي و اثربخشي سازمان مي گردد، تعارض است. در سازمانها به ويژه سازمانهاي آموزشي، تعارض را جزئي جدايي ناپذير و هميشگي مي دانند. براساس تئوريهاي مديريت، دو روش مغاير در برخورد با مساله تعارض در سازمان وجود دارد. از ديدگاه سنتي، تعارض اساسا مخرب است. بايد از آن اجتناب كرد و آن را سركوب كرد و يا به سرعت به حل و فصل آن پرداخت. از ديدگاه نوين، تعارض آشكار ميان كاركنان، نشانه اي از سلامت سازماني محسوب مي شود ؛ چرا كه تعارض مي تواند مشكلات پنهان را نمايان سازد، آنها را حل كند و راه را براي افزايش ميزان اثربخشي سازماني و ايجاد تغييرات مناسب هموار سازد. چنانه سعي شود با كاربرد راهبردهاي مديريت تعارض، تعارضات از ساختار مناسب برخوردار شوند، امكان افزايش خلاقيت و اثربخشي فراهم مي گردد. مديران مدارس مي توانند از پنج سبك مديريت تعارض، يعني همكاري اجتناب، سازش، رقابت و تطبيق در قالب سه راهبرد راه حل گرا، عدم مقابله و كنترل، در هدايت تعارضات استفاده كنند. هدف كلي اين پژوهش، بررسي نقش استراتژيهاي مديريت تعارض در اثر بخشي مدارس است. اين پژوهش از نوع پژوهشهاي كاربردي و به صورت توصيفي پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق 750 آموزشگاه ابتدايي راهنمايي و متوسطه نواحي هفتگانه شهر مشهد مي باشد.
با توجه به تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده به نتايج زير دست يافتيم :
1- ميان اثربخشي مدارس و راهبردهاي مديرت تعارض با احتمال حداقل 95% رابطه وجود دارد.
2- راهبردهاي متفاوت مديرت تعارض در مقاطع مختلف تحصيلي با احتمال حداقل 95% اثربخشي متفاوت دارند.
3- راهبردهاي متفاوت مديرت و تعارض در نواحي هفتگانه آموزش و پرورش با احتمال حداقل 95% اثربخشي متفاوت دارند. 4- براساس ضريب همبستگي پيرسون در مقطع ابتدايي 49% و در مقطع راهنمايي 28% با افزايش تعارض، اثربخشي كاهش ميابد و در مقطع متوسطه ضريب همبستگي 4% محاسبه گرديد كه نشان دهنده همبستگي ضعيف مي باشد.
5- از ميان سه راهبردي راه حل گرا، عدم مقابله و كنترل با احتمال حداقل 95% راهبرد راه حل گران، بيشترين همبستگي را با اثربخشي مدارس دارد.
6- در مقاطع مختلف تحصيلي با احتمال حداقل 95% اثربخشي متفاوت وجود دارد و براساس آزمون LSD، اثربخشي مقطع ابتدايي بيشتر از مقاطع راهنمايي و دبيرستان است.
7- در نواحي مختلف آموزش و پرورش با احتمال حداقل 95% اثربخشي متفاوت وجود دارد و براساس آزمون LSD، نواحي سه، پنج و دو بيشترين اثر بخشي را دارند. در مقطع ابتدايي ناحيه سه در مقطع راهنمايي نواحي دو، سه و پنج و در مقطع متوسطه نواحي سه، چهار و پنج، بيشترين اثر بخشي را نسبت به ساير نواحي دارند.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 552
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی