نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

راهبردهاي مديريت تعارض و نقش آن در اثر بخشي مدارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
بدون شك كار روزانه مديران به شدت به روابط ميان اشخاص و مبادله اطلاعات وابسته مي باشد و عاملي كه در محيط كار موجب كاهش انگيزه، افت كارايي و اثربخشي سازمان مي گردد، تعارض است. در سازمانها به ويژه سازمانهاي آموزشي، تعارض را جزئي جدايي ناپذير و هميشگي مي دانند. براساس تئوريهاي مديريت، دو روش مغاير در برخورد با مساله تعارض در سازمان وجود دارد. از ديدگاه سنتي، تعارض اساسا مخرب است. بايد از آن اجتناب كرد و آن را سركوب كرد و يا به سرعت به حل و فصل آن پرداخت. از ديدگاه نوين، تعارض آشكار ميان كاركنان، نشانه اي از سلامت سازماني محسوب مي شود ؛ چرا كه تعارض مي تواند مشكلات پنهان را نمايان سازد، آنها را حل كند و راه را براي افزايش ميزان اثربخشي سازماني و ايجاد تغييرات مناسب هموار سازد. چنانه سعي شود با كاربرد راهبردهاي مديريت تعارض، تعارضات از ساختار مناسب برخوردار شوند، امكان افزايش خلاقيت و اثربخشي فراهم مي گردد. مديران مدارس مي توانند از پنج سبك مديريت تعارض، يعني همكاري اجتناب، سازش، رقابت و تطبيق در قالب سه راهبرد راه حل گرا، عدم مقابله و كنترل، در هدايت تعارضات استفاده كنند. هدف كلي اين پژوهش، بررسي نقش استراتژيهاي مديريت تعارض در اثر بخشي مدارس است. اين پژوهش از نوع پژوهشهاي كاربردي و به صورت توصيفي پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق 750 آموزشگاه ابتدايي راهنمايي و متوسطه نواحي هفتگانه شهر مشهد مي باشد. با توجه به تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده به نتايج زير دست يافتيم : 1- ميان اثربخشي مدارس و راهبردهاي مديرت تعارض با احتمال حداقل 95% رابطه وجود دارد. 2- راهبردهاي متفاوت مديرت تعارض در مقاطع مختلف تحصيلي با احتمال حداقل 95% اثربخشي متفاوت دارند. 3- راهبردهاي متفاوت مديرت و تعارض در نواحي هفتگانه آموزش و پرورش با احتمال حداقل 95% اثربخشي متفاوت دارند. 4- براساس ضريب همبستگي پيرسون در مقطع ابتدايي 49% و در مقطع راهنمايي 28% با افزايش تعارض، اثربخشي كاهش ميابد و در مقطع متوسطه ضريب همبستگي 4% محاسبه گرديد كه نشان دهنده همبستگي ضعيف مي باشد. 5- از ميان سه راهبردي راه حل گرا، عدم مقابله و كنترل با احتمال حداقل 95% راهبرد راه حل گران، بيشترين همبستگي را با اثربخشي مدارس دارد. 6- در مقاطع مختلف تحصيلي با احتمال حداقل 95% اثربخشي متفاوت وجود دارد و براساس آزمون LSD، اثربخشي مقطع ابتدايي بيشتر از مقاطع راهنمايي و دبيرستان است. 7- در نواحي مختلف آموزش و پرورش با احتمال حداقل 95% اثربخشي متفاوت وجود دارد و براساس آزمون LSD، نواحي سه، پنج و دو بيشترين اثر بخشي را دارند. در مقطع ابتدايي ناحيه سه در مقطع راهنمايي نواحي دو، سه و پنج و در مقطع متوسطه نواحي سه، چهار و پنج، بيشترين اثر بخشي را نسبت به ساير نواحي دارند.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قربانی، م. (1380). راهبردهای مدیریت تعارض و نقش آن در اثر بخشی مدارس. مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)), 34(2-1 (پی در پی 133-132)), 337-362. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8889Vancouver : کپی

قربانی محمود. راهبردهای مدیریت تعارض و نقش آن در اثر بخشی مدارس. مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)). 1380 [cited 2022May17];34(2-1 (پی در پی 133-132)):337-362. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8889IEEE : کپی

قربانی، م.، 1380. راهبردهای مدیریت تعارض و نقش آن در اثر بخشی مدارس. مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد)), [online] 34(2-1 (پی در پی 133-132)), pp.337-362. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8889. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 572 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی