نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 19 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سلامت روان، منبع كنترل و شيوه مقابله اي دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه الزهرا (س)
 
چکیده: 
هدف: اين پژوهش به منظور بررسي رابطه بين سلامت روان، منبع کنترل و شيوه مقابله اي دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران انجام شده استروش: نمونه اي که مورد بررسي قرار گرفت شامل 191 دانش آموز بودند. جهت انتخاب نمونه پژوهش ابتدا منطقه 7 شهر تهران به جهت انسجام نسبي بافت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي (طبق پيشنهاد اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران) انتخاب شد. سپس از بين مدارس دولتي دخترانه اين منطقه، يک دبيرستان به طور تصادفي انتخاب شد. بدين ترتيب کليه ي دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه دبيرستان مذکور به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از آن پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) و پرسشنامه منبع کنترل بر روي نمونه پژوهش (N=191) اجرا و سپس نمرات حاصل از اجراي پرسشنامه هاي مذکور با استفاده از روشهاي آماري استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس يکطرفه ANOVA و آزمون t دوگروه مستقل) مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج و يافته هاي حاصل نشان داد که بين سلامت روان و شيوه مقابله اي و همچنين بين منبع کنترل و شيوه مقابله اي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. اما بين سلامت روان و منبع کنترل ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد. در ضمن يافته هاي جانبي پژوهش نيز بيانگر اين امر است که بين سطح تحصيلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصيلي دانش آموزان با سلامت روان وشيوه مقابله اي آنان ارتباط معناداري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خسروی، ز.، و آقاجانی، م. (1382). بررسی رابطه بین سلامت روان, منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران . مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(, 1(1), 19-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8866Vancouver : کپی

خسروی زهره، آقاجانی مریم. بررسی رابطه بین سلامت روان, منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران . مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(. 1382 [cited 2022May17];1(1):19-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8866IEEE : کپی

خسروی، ز.، آقاجانی، م.، 1382. بررسی رابطه بین سلامت روان, منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران . مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان(, [online] 1(1), pp.19-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8866. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 500 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی