برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1380 , دوره  9 , شماره  36 ; از صفحه 73 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

تلقي روستاييان از محيط زيست و توسعه اقتصادي مطالعه موردي( مناطق روستايي شهرستان گلپايگان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

امروزه در متون توسعه پايدار روستايي، نظريه هاي متفاوت و گاه متضادي در خصوص تلقي مردم روستايي از محيط زيست و توسعه مطرح است. چارچوب اصلي اين نظريه ها از كاملا موافق با محيط زيست و توسعه تا ضد محيط زيست و توسعه را در بر مي گيرد. از آن جا كه شرايط حاكم بر كشورهاي صنعتي با كشورهاي در حال توسعه و سطح قرار گيري آن ها در مسير توسعه متفاوت است، برنامه ريزان و سياستمداران اين كشورها علي رغم تفاوت در كيفيت و چگونگي مسائل زيست محيطي و توسعه، در حل اين معضل جهاني اشتراك نظر دارند، هر چند كه در كشورهاي در حال توسعه از جمله در كشور ما با وجود بروز مشكلات زيست محيطي، كم تر به آن توجه مي گردد. در اين ميان نه فقط در مورد تلقي مردم از مسائل توسعه و محيط زيست كه كانون توسعه قلمداد مي گردد، ابهاماتي وجود دارد، بلكه تلقي برنامه ريزان و سياستمداران نيز روشن نيست. بدين ترتيب كشور براي به كارگيري راهبردها، فاقد متون غني مبتني بر كار ميداني است، مقاله حاضر در صدد است با توجه به اين مشكل (نبود متون غني در كشور) از يك سو و وجود ديدگاه هاي متضاد در متون دنياي صنعتي در اين مورد از سوي ديگر، به يكي از اساسي ترين سوال هاي مطرح شده در متون توسعه روستايي پاسخ علمي بدهد.
در اين مقاله، با اعتقاد به ديدگاه و نگرش توسعه پايدار روستايي (حفظ محيط زيست با در نظر گرفتن توسعه اقتصادي) تلاش گرديد تا با نگرش رفتاري و روش شناختي تحليلي و با شيوه نگرش سنجي، اين نظريه مهم در متون توسعه پايدار روستايي را با ساخت مكاني- اجتماعي جامعه روستايي در شهرستان گلپايگان مورد آزمون قرار دهد. نتايج نشان مي دهد كه در مجموع روستاييان در شهرستان گلپايگان مورد آزمون قرار دهد. نتايج نشان مي دهد كه در مجموع روستاييان موافق با محيط زيست و سازگار با رشد هستند و به عبارت ديگر اغلب روستاييان موافق با محيط زيست و سازگار با رشد هستند و به عبارت ديگر اغلب روستاييان ارزش هاي زيست محيطي و اقتصادي را باور دارند. در پايان مقاله با توجه به ديدگاه روستاييان، پيشنهادهايي به منظور نهادينه كردن توسعه پايدار روستايي ارائه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی