برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 63 تا صفحه 99 .
 
عنوان مقاله: 

زنان و نهادهاي مدني مسايل، موانع و راهبردهاي مشاركت مدني زنان در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی دنشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
 
چکیده: 

پايين بودن ميزان مشاركت مدني شهروندان ايراني به ويژه زنان يكي از مسايل اساسي جامعه در حال گذار امروزي ايران است كه بدون شناخت موانع و برنامه ريزي در جهت ارتقاي كم و كيف آن مديريت تضادهاي اجتماعي و ساماندهي نظم و توسعه كشور اگر غيرممكن نباشد، حداقل بسيار مشكل خواهد بود. موضوع اين مقاله مشاركت مدني زنان و هدف توصيف و تحليل جامعه شناختي آن در جهت شناخت سهم هر يك از عوامل در تبيين و پيش بيني ميزان ارتقاي آن در ايران است. در بخش نظري بر اساس نتايج به دست آمده از بررسي ديدگاه ها و مرور منابع تجربي موجود يك چارچوب مفهومي تلفيقي و نوين تنظيم گرديده و در قالب آن پرسش هاي اساسي و فرضيه هاي اصلي مطرح شده است. در بخش روش شناسي نيز ضمن اشاره به تعريف مفاهيم، نحوه مقياس سازي ها و شيوه سنجش روايي و پاياني ابزار اندازه گيري، جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه و تكنيك هاي گردآوري و تحليل داده ها معرفي شده است. در بخش توصيف و تحليل داده ها ضمن اشاره به مشخصات محيط هاي اثباتي و هنجاري محل زندگي زنان در استان ها و شهرستان هاي كشور در سطح كلان، وضعيت خاص اجتماعي شدن زنان در محيط هاي قومي و خانوادگي در سطح مياني، و نيز ورودي هاي حاصل از فرايند اجتماعي شدن زنان از لحاظ موقعيت و نقش در جامعه، احساس از محيط هنجاري، پنداشت از اعيان فرهنگي و اجتماعي، ارزش ها و نگرش ها،‌ هويت اجتماعي، ميزان رشد نظام شخصيتي و خروجي هاي نظام شخصيتي از جمله آمادگي آنان براي عمل تشريح گرديده است. علاوه بر توصيف كم و كيف مشاركت مدني زنان رابطه آن با هر يك از عوامل فوق الذكر در سطوح كلان، مياني و خرد تحليل و سهم هر يك از عوامل اصلي در تبيين و پيش بيني تغييرات آن در سطح ايران تعيين گرديده است. در پايان بر اساس يافته هاي علمي،‌ پيشنهادهايي در قالب چند راهبرد اساسي به منظور ارتقاي كم و كيف مشاركت مدني شهروندان ايران به ويژه زنان ارايه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالهی، م. (1383). زنان و نهادهای مدنی مسایل, موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران. مجله جامعه شناسی ایران, 5(2), 63-99. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8696Vancouver : کپی

عبدالهی محمد. زنان و نهادهای مدنی مسایل, موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران. مجله جامعه شناسی ایران. 1383 [cited 2021September20];5(2):63-99. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8696IEEE : کپی

عبدالهی، م.، 1383. زنان و نهادهای مدنی مسایل, موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران. مجله جامعه شناسی ایران, [online] 5(2), pp.63-99. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8696. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 422 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی