برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1380 , دوره  9 , شماره  34 ; از صفحه 217 تا صفحه 237 .
 
عنوان مقاله: 

تخمين توابع تقاضاي انواع گوشت در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين مطالعه، با استفاده از تابع تقاضاي به نسبت ايده آل  (A.I.D.S.)توابع تقاضاي انواع گوشت جوامع شهري و روستايي ايران تخمين زده شده و كششهاي قيمتي وغيرقيمتي توابع تقاضاي مارشال و هيكس مورد مطالعه قرار گرفته است. افزون بر آن، كاربرد نظريه همگرايي در تعيين تابع تقاضاي مناسب مطالعه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در طول دوره مورد بررسي، سهم بودجه اختصاص يافته به گوشت قرمز در هر دو جامعه شهري و روستايي كاهش يافته در حالي كه در اين دوره، بودجه اختصاص يافته به گوشت مرغ و ماهي در شهرها به تدريج افزايش پيدا كرده است. افزون بر آن، در جامعه روستايي، سهم بودجه اختصاص يافته به گوشت ماهي نخست افزايش سپس كاهش پيدا كرده است. كششهاي خود قيمتي انواع گوشت در جوامع شهري و روستايي نشان داده كه در طول دوره مورد بررسي، استفاده از قيمتها براي اصلاح الگوي مصرف موثر نبوده است. اين امر نشان مي دهد كه در اعمال مديريت بهينه تقاضا، يا به ديگر سخن، در اصلاح الگوي مصرف، استفاده از اهرم قيمت نتوانسته است موثر باشد. بنابراين متغيرهاي ديگر، همچون نرخ رشد جمعيت، اهميت ويژه اي دارد كه بايد با به كار بستن سياستهاي مناسب كنترل شود. همچنين در اين مطالعه چون داده هاي سري زماني به كار رفت، نخست ريشه واحد در متغيرهاي مدل و سپس ارتباط دراز مدت داده ها بررسي شد. نتايج اين بررسي نشان دهنده وجود همگرايي بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 236
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی