برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1381 , دوره  12 , شماره  42 ; از صفحه 189 تا صفحه 208 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل خطر و پيش بيني احتمال ناسازگاري در ازدواج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 
در اين تحقيق شناسايي عوامل خطر و پيش بيني سازگاري در ازدواج و هم چنين مقايسه عوامل شخصيتي و جمعيت شناختي زوج هاي سازگار و ناسازگار مدنظر بوده است. به اين منظور 40 زوج سازگار و 40 زوج ناسازگار كه به مجتمع قضايي خانواده در تهران مراجعه كرده بودند، انتخاب گرديد و پرسشنامه هاي مشكلات زناشويي و ويژگي هاي جمعيت شناختي به آنها داده شد.ضريب همبستگي بين نمرات زن و شوهر در هر يك از پاره آزمون هاي پرسشنامه مشكلات زناشويي نمره سازگاري آن زوج را در آن پاره آزمون تشكيل مي داد. چنين فرض گرديد كه بين زوج هاي سازگار و ناسازگار با توجه به اين مشكلات و ويژگي ها تفاوت معني داري وجود دارد، نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان داد ميانگين نمرات زوج هاي سازگار در سازگاري در انگيزه ازدواج (0.007= p)، سازگاري جنسي (0.04= p) سازگاري در تصميم گيري (0= p) تحصيلات شوهر (0= p)، تحصيلات زن (0.003= p) و شغل شوهر (0.005 = p) به طور معني داري بيشتر از ميانگين نمرات زوج هاي ناسازگار است. نتايج تحليل تمايزات نيز نشان داد كه همبستگي اين متغيرها با عضويت در گروه هاي سازگار و ناسازگار به ترتيب اهميت به قرار زير است:سازگاري در تصميم گيري (0.583 = r)، تحصيلات شوهر (0.58= r)، تحصيلات زن (0.46= r)، سازگاري در انگيزه ازدواج (0.425= r)، شغل شوهر (0.323= r) و سازگاري جنسي (0.32= r). در پي تحليل گام به گام معادله پيش بيني عضويت در گروه هاي سازگار و ناسازگار به صورت زير به دست آمد:سازگاري جنسي 0.674+ شغل شوهر 0.387+ تحصيلات زن 0.16+ تحصيلات شوهر 0.067=y4.92- سازگاري در تصميم گيري 1.62+ سازگاري در انگيزه ازدواج 0.904+با در دست داشتن نمرات پرسشنامه هر زوج و قراردادن آن در اين معادله، عضويت گروهي آن زوج و احتمال ناسازگار بودن آنها را مي توان پيش بيني كرد. نمرات كل سازگاري زوج ها نيز مورد تحليل تمايزات قرار گرفت و متغيرهاي معني دار به ترتيب اهميت آن در معادله پيش بيني به شرح زير محاسبه گرديد:5.1- شغل شوهر 0.42+ تحصيلات زن 0.14+ تحصيلات شوهر 0.055+ سازگاري كل 4.21=y چنانچه نمرات هر زوج در معادله فوق قرار داده شود و نمره مميز (y) به دست آمده مثبت باشد پيش بيني مي شود آن زوج به گروه سازگار متعلق باشد، و اگر منفي باشد به گروه ناسازگار تعلق داشته باشد. نقطه برش در معادله فوق صفر مي باشد.  
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مولوی، ح. (1381). شناسایی عوامل خطر و پیش بینی احتمال ناسازگاری در ازدواج . علوم انسانی الزهرا, 12(42), 189-208. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8591Vancouver : کپی

مولوی حسین. شناسایی عوامل خطر و پیش بینی احتمال ناسازگاری در ازدواج . علوم انسانی الزهرا. 1381 [cited 2021December05];12(42):189-208. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8591IEEE : کپی

مولوی، ح.، 1381. شناسایی عوامل خطر و پیش بینی احتمال ناسازگاری در ازدواج . علوم انسانی الزهرا, [online] 12(42), pp.189-208. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8591. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی