4 SID.ir | تاثير گرم كردن بر رابطه CK و LDH در دوره بازيافت زنان ورزشكار
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير گرم كردن بر رابطه CK و LDH در دوره بازيافت زنان ورزشكار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف از اين تحقيق، بررسي اثر گرم كردن بر رابطه CK و LDH در دوره بازيافت زنان ورزشكار است. نمونه آماري شامل 21 زن ورزشكار است كه داوطلبانه در پژوهش شركت كردند و به روش تصادفي ساده به دو گروه تقسيم شدند. گروه تجربي 10 نفر (قد 3.91±158.80 سانتي‌متر، وزن 6.63±55.70 كيلوگرم و سن 24.1±22.20 سال) و گروه شاهد 11 نفر (قد 3.91±163.18 سانتي‌متر، 6.57±60.72 كيلوگرم و سن 1.32±21.81 سال) را تشكيل مي‌دهند. قبل از شروع آزمون از دست غيرغالب (دست چپ) هر دو گروه، نمونه خون گرفته شد، سپس هريك از آزمودنيهاي گروه شاهد، 80 انقباض برونگراي شديد انجام دادند. گروه تجربي پس از اولين نمونه‌گيري خون، به انجام تمرينهاي گرم كردن (تمرينات كششي) در عضلات پرداخت و سپس برنامه انقباضات را اجرا كردند. پس از پايان انقباضات و در دوره باريافت (24 و 48 ساعت بعد) نمونه‌هاي خون از داوطلبان گرفته شد. از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه، Z فيشر و آزمون t براي بررسي تفاوت بين رابطه‌ها استفاده شد. نتايج نشان دادند كه بين مقادير CK هر دو گروه، LDH در دو گروه تجربي و بين CK و LDH دوره بازيافت گروه تجربي ارتباط معناداري وجود دارد. آزمون معنادار بودن، تفاوت بين ضرايب همبستگي و نيز تفاوت معناداري را بين مقادير CK وLDH فقط در دوره بازيافت نشان داد. براساس يافته‌هاي تحقيق مي‌توان چنين بيان كرد كه دوره بازيافت، الگوي ثابتي را براي دفع اين آنزيمها ايجاد مي‌كند و همچنين، تفاوت معنادار را بين رابطه CK و LDH، نشانگر تأثير گرم كردن بر تغيير سازوكار دفع اين آنزيمها در دوره بازيافت مي‌دانند. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه در فعاليتهاي شديد عضلاني، گرم كردن مناسب مي‌تواند از كوفتگي و دردهاي ناشي از تخريب سلولي جلوگيري كند و بر رابطه بين CK و LDH دوره بازيافت معناداري داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 258
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی