6 SID.ir | اثر ورزش درمانده ساز بر شاخص هاي استرس اكسايشي و آنزيم كراتين كيناز در دانشجويان ورزشكار
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر ورزش درمانده ساز بر شاخص هاي استرس اكسايشي و آنزيم كراتين كيناز در دانشجويان ورزشكار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش،مطالعه اثر ورزش درمانده ساز بر استرس اکسايشي و آنزيم كراتين کيناز در دانش جويان ورزشکار است. .بدين منظور40دانشجوي داوطلب(ميانگين سني1/7±23/4سال،قد4/76±169/5سانتيمتر وزن 6/2±67کيلوگرم،23.35±1.7 BMI وvo2max48.33±4.34ميلي ليتربراي هر کيلوگرم از وزن بدن دردقيقه)انتخاب ومالون دي آلدئيد(MDA ) ياTBARS ،پروتئين کربونيل شده(cp )آنها به عنوان شاخص هاي استرس اکسايشي وck شاخص آسيب عضلاني قبل وبعد از ورزش درمانده ساز روي چرخ کارسنج اندازه گيري شد. با استفاده از فرمول ديل و کاستيل تغييرات ناشي از کاهش حجم پلا سما پس از ورزش درمانده ساز تصحيح شد. tهمبسته مشخص کرد که CP وMDA (TBARS )پس از ورزش درمانده سازافزايش معني دار نمي يابد (به ترتيبP=0.301وP=0.359). وليck افزايش معني داري مي يابد(P=0.001وP=0.973وP=0.06) به طور کلي نتيجه پژوهش نشان مي دهد که ورزش درمانده ساز باعث افزايش استرس اکسايشي در ورزشکاران نمي شود،ولي آسيب عضلاني ايجاد مي کند و آسيب عضلاني و استرس اکسايشي ارتقباط مستقيمي با هم ندارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 238
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی