نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  22 , شماره  73 ; از صفحه 42 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي فشار دهليز چپ به روش داپلر اكوكارديوگرافي با فشار پايان دياستولي بطن چپ به روش كاتتريزاسيون در مبتلايان به نارسايي دريچه ميترال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: فشار پايان دياستولي بطن چپ (LVEDP) از متغيرهاي مهم هموديناميك مي باشد كه ميزان آن در تعيين وضعيت عملكرد قلب نقش مهمي دارد، به طوري كه هم در نارسايي سيستولي و هم در نارسايي دياستولي بطن چپ افزايش مي يابد و اندازه گيري آن امكان تشخيص نارسايي قلبي و ارزيابي شدت آن و اثر درمان دارويي و غير دارويي بر نارسايي قلبي و اثر ساير داروها بر عملكرد بطن چپ و پروگنوز بيماران قلبي را فراهم مي آورد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي ارزشمندي و همبستگي اندازه گيري فشار دهليز چپ به روش داپلر اكوكارديوگرافي در تخمين فشار پايان دياستولي بطن چپ مي باشد. روشها: در اين مطالعه 25 بيمار كه با هر انديكاسيوني نياز به كاتتريزاسيون قلب چپ داشتند و در حين ونتريكولوگرافي، داراي نارسايي دريچه ميترال يك مثبت (MR+) و بيشتر بودند انتخاب شدند. در حين كاتتريزاسيون، فشار پايان دياستولي بطن چپ با كاتتر داخل بطن چپ و فشار خون سيستولي بيماران با روش استاندارد و با فشارسنج جيوه اي اندازه گيري شد. سپس با اكوكارديوگرافي و محاسبه حداكثرMR jet velocity  با استفاده از فرمول برنولي و فشار خون سيستولي بيمار، فشار دهليز چپ اندازه گيري شد و در آزمون ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي فشار دهليز چپ با فشار پايان دياستولي بطن چپ محاسبه گرديد. نتايج: آزمون همبستگي نشان داد كه بين فشار دهليز چپ اندازه گيري شده به روش داپلراكوكارديوگرافي و فشار پايان دياستولي بطن چپ اندازه گيري شده به روش كاتتريزاسيون رابطه مستقيم وجود دارد و ضريب همبستگي معادل r=0.76 باP<0.001 بدست آمد. اين مطالعه نشان داد كه براساس معادله خط رگرسيون ( Yبر اساسX ) فشار پايان دياستولي بطن چپ براساس فشار دهليز چپ قابل تخمين و پيش بيني مي باشد. LVEDP=0.183+0.851 LAPبحث: داپلر اكوكارديوگرافي روش قابل قبولي در تخمين فشار پايان دياستولي بطن چپ در بيماران داراي نارسايي دريچه ميترال در مقايسه با كاتتريزاسيون (به عنوان روش Gold standard) مي باشد و با توجه با غير تهاجمي بودن، قابل تكرار بودن و عدم عارضه و قابليت انجام آن بر بالين بيمار، به عنوان روش جايگزين معرفي مي شود و بدين ترتيب مي توان از فشار پايان دياستولي بطن چپ به عنوان يك متغير در دسترس و سهل الوصول بر بالين بيمار، در ارزيابي و تشخيص و درمان قلبي مبتلا به نارسايي دريچه ميترال استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گل شاهی، ج.، و رئوفی، ا.، و نصر، ع. (1383). بررسی همبستگی فشار دهلیز چپ به روش داپلر اکوکاردیوگرافی با فشار پایان دیاستولی بطن چپ به روش کاتتریزاسیون در مبتلایان به نارسایی دریچه میترال. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 22(73), 42-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7839Vancouver : کپی

گل شاهی جعفر، رئوفی امیر، نصر علی. بررسی همبستگی فشار دهلیز چپ به روش داپلر اکوکاردیوگرافی با فشار پایان دیاستولی بطن چپ به روش کاتتریزاسیون در مبتلایان به نارسایی دریچه میترال. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1383 [cited 2022May16];22(73):42-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7839IEEE : کپی

گل شاهی، ج.، رئوفی، ا.، نصر، ع.، 1383. بررسی همبستگی فشار دهلیز چپ به روش داپلر اکوکاردیوگرافی با فشار پایان دیاستولی بطن چپ به روش کاتتریزاسیون در مبتلایان به نارسایی دریچه میترال. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 22(73), pp.42-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7839. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 824 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی