4 SID.ir | ارزيابي ميزان اشعه دريافتي كاركنان بخش آنژيوگرافي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان اشعه دريافتي كاركنان بخش آنژيوگرافي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: نظر به گسترش روزافزون استفاده از آنژيوگرافي و ميزان پرتوگيري قابل توجه کارکنان، بررسي ميزان اشعه جذبي کارکنان و مقايسه آن با حد دز تعيين شده توسط ICRP (International commission on radiological protection) امري ضروري به نظر مي رسد.
روشها:
به منظور تعيين دز جذبي کارکنان بخشهای آنژیوگرافی، کلیه کارکنان دو بيمارستان نور و شهيد چمران اصفهان که در آنها اقدامات تشخيصي صورت مي گيرد مورد بررسي قرار گرفتند. جهت تعيين ميزان دز جذبي از دزيمترهاي ترمولومينسانس CaSo4 کارتي، که داراي دقت و حساسيت زيادي هستند استفاده گرديد. بدين منظور براي هر شخص دو عدد (Thermoluminescence dosimeter) TLD يکي در محل کمر و ديگري در روي تيروئيد به مدت يک ماه نسب گرديد و ميانگين دز جذبي کارکنان در اين دو محل حساس بدن به دست آمد. جهت خواندن دزيمترها از دستگاه خواننده ترمولومينسانس (Solaro2A)TLD Reader  استفاده شد.
نتايج: ميانگين دز دريافتي ماهانه براي گروه پزشکان در محل تيروئيد بند 26 ميلي راد و در محل کمر (اندام توليد مثل) زير شيلداپرون 6/14 ميلي­راد و براي گروه پرستاران و تکنسينهاي راديولوژي در محل تيروئيد، زير تيروئيد بند 8/16 ميلي راد و در محل کمر (اندام توليد مثل) زير شيلداپرون 5/13 ميلي راد به دست آمد. ميانگين دز دريافتي در هر آنژيوگرافي براي گروه پزشکان در محل تيروئيد 61/3 ميلي­راد و در محل کمر 07/2 ميلي راد و براي گروه پرستاران و تکنسينهاي راديولوژي در محل تيروئيد 16/1 و در محل کمر 49/1 ميلي راد به دست آمد.
بحث: با استفاده از آزمون
t و با احتمال 90% مي توان دريافت که میانگین دز دريافتي ماهانه و دز در هر آنژيوگرافي در محل تيروئيد در هر دو گروه مورد بررسي در بيمارستان چمران و خورشيد بيشتر از دز دريافتي در محل کمر (اندام توليد مثل) مي باشد. همچنين با استفاده از همين آزمون و با احتمال 95% مي­توان دريافت که ميانگين دز دريافتي ماهانه در هر آنژيوگرافي پزشکان در هر دو محل مورد بررسي (تيروئيد و کمر) بيشتر از ساير کارکنان مي باشد. با مقايسه دز دريافتي کارکنان با حد دز تعيين شده توسط ICRP واضح است که ميانگين دزهاي دريافتي کارکنان در هر دو محل تيروئيد و کمر در هر بيمارستان چمران و خورشيد پايين تر از حد دز تعيين شده توسط ICRP مي باشد.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 651
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی