برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  22 , شماره  72 ; از صفحه 30 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر آسپيرين بر چربيها و ليپوپيروتئين هاي سرم خون خرگوش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: در زمينه نقش احتمال آسپيرين در کاهش چربيهاي خون و کاهش بروز انفارکتوسهاي قلبي و مغزي تحقيقاتي صورت گرفته است. اما فرضيه­هاي موجود چندان روشن و مشخص نيستند. با توجه به اينکه تاکنون تحقيق جامعي در زمينه اثرات آسپيرين بر چربيها و ليپوپروتئين­هاي سرم خون خرگوش (به عنوان مدل آزمايشگاهي براي تعميم نتايج به انسان) صورت نگرفته است، تصميم گرفته شد تا اثرات آسپيرين در دوزهاي گوناگون بر غلظت چربيها و ليپوپروتئين هاي سرم خون خرگوش بررسي شود.
روشها: ده قطعه خرگوش سالم نر 8 ماهه، سويه هلندي به رنگ سفيد انتخاب شدند. ابتدا به عنوان گروه شاهد از خرگوشها خونگيري به عمل آمد. سپس آسپيرين در چهار دوز (10، 100، 200 و 500 ميليگرم در کيلوگرم وزن بدن) به خرگوشها خورانده شد. هر دوز به مدت 15 روز داده مي شد و در روزهاي 7 و 15 از خرگوشها خونگيري به عمل مي آمد. فاصله زماني بين تجويز دو دوز متوالي، يک ماه در نظر گرفته شد. بر روي سرمهاي به دست آمده از گروههاي مختلف آزمايش، کاسترول، تري­گلسيريد، ليپيدتام،
HDL– کلسترول، LDL– کلسترول، VLDL– کلسترول و آسپيرين اندازه­گيري شد. براي پي بردن به اختلاف آماري معني دار ميان چربيها و ليپوپروتئين هاي سرم در گروههاي آزمايشي از آناليز واريانس (ANOVA) و سپس آزمون دانکن در سطح P<0.05 استفاده شد. براي پي بردن به اين که تاثير آسپيرين وابسته به دوز و زمان مصرف دارو بوده است يا خير از آزمون آناليز واريانس در داخل گروهها و بين گروهها استفاده شد. براي تعيين تغييرات مربوط به هر پارامتر و تاثيري که آسپيرين برروي پارامتر داشته است از آناليز رگرسيون چند متغير استفاده شد.
نتايج: آسپيرين در دوزهاي مختلف (100، 200 و 500 ميليگرم در کيلوگرم وزن بدن) سبب کاهش معني داري در غلظت کلسترول، تري گليسيريد، ليپيدتام،
HDL- کلسترول، LDL– کلسترول، VLDL– کلسترول گرديد (P<0.001). دوز 10 ميليگرم آسپيرين در کيلوگرم بدن هيچگونه اثر معني داري بر چربيها و ليپوپروتئينهاي سرم خرگوش نداشت.
بحث: طول زمان مصرف آسپيرين، اثر معني داري بر غلظت چربيها و ليپوپروتئينهاي سرم خرگوش نداشت، اما دوزهاي مختلف آسپيرين اثر معني داري بر چربيها و ليپوپروتئينهاي سرم خرگوش داشتند به طوري که با افزايش ميزان آسپيرين، غلظت چربيها و ليپوپروتئينهاي سرم خرگوش بيشتر کاهش مي يافتند.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نظیفی حبیب آبادی، س.، و صائب، م.، و عمادی، ل. (1383). بررسی اثر آسپیرین بر چربیها و لیپوپیروتئین های سرم خون خرگوش . مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 22(72), 30-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7831Vancouver : کپی

نظیفی حبیب آبادی سعید، صائب مهدی، عمادی لادن. بررسی اثر آسپیرین بر چربیها و لیپوپیروتئین های سرم خون خرگوش . مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1383 [cited 2021September28];22(72):30-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7831IEEE : کپی

نظیفی حبیب آبادی، س.، صائب، م.، عمادی، ل.، 1383. بررسی اثر آسپیرین بر چربیها و لیپوپیروتئین های سرم خون خرگوش . مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 22(72), pp.30-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7831. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1553 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی