برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  22 , شماره  73 ; از صفحه 19 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان ليپوپروتئين (a)، فاكتور هفت و تري گليسريد در بيماران با انفاركتوس ميوكارد كه استرپتوكيناز دريافت كرده اند و ارتباط آن با پاسخ به درمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: بالا بودن سطح سرمي فاکتورهاي Lipoprotein(a)، تري گلسيريد (TG) و فاكتور هفت (F-VII) نه تنها به عنوان ريسك فاكتور براي انفاركتوس ميوكارد محسوب مي شوند بلكه در وسعت ضايعه و همچنين پاسخگويي به درمان نيز موثر هستند. يكي از درمانهاي انفاركتوس ميوكارد استفاده از داروهاي ترومبوليتيك (اسرپتوكيناز SK) مي باشد. (a)Lp به علت شباهت ساختماني با پلاسمينوژن اثر تداخلي ايجاد كرده و ميزان پاسخ دهي را كاسته و وسعت ناحيه نكروتيك را افزايش مي دهد. از آنجاييكه شيوع عدم پاسخ دهي مي شوند مي تواند در امر درمان اهميت داشته باشد. در اين مطالعه سطح سرمي (a)Lp، فاكتور هفت و تري گلسيريد در بيماران با انفاركتوس ميوكارد كه استرپتوكيناز دريافت كرده اند اندازه گيري و ارتباط آن با پاسخ به درمان مورد بررسي قرار گرفته است.
روشها: اين بررسي يك مطالعه توصيفي- تحليلي (مقطعي) است كه برروي 30 مورد از بيماران مراجعه كننده به اورژانس كه علائم كلينيكي و نوار قلب آنان دال بر بروز
MI بوده و جهت درمان كانديد دريافت SK بودند انجام شد. از اين بيماران قبل از دريافت SK نمونه خون و نوار قلبي گرفته شد و پس از تزريق  SKيك ساعت و نيم و سه ساعت بعد از دريافت SK مجددا نوار قلبي گرفته شد و با مقايسه با نوار اوليه بيمار پاسخ درماني بررسي شد. سطح سرمي فاكتورهاي (a) Lp، TG و فاكتور هفت (F VII) در افرادي كه پاسخ به استرپتوكيناز داده بودند و آنها كه نداده بودند اندازه گيري شد و نتايج از نظر آماري با استفاده از آزمونهاي t-student، Mann-withney و ضريب همبستگي اتا مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج:
مقايسه بين ميانگين هر سه فاكتور در گروهي كه به SK پاسخ مثبت داده بودند نسبت به گروهي كه پاسخ نداده بودند تفاوت معني داري وجود نداشت اما از نظر ميزان كمي، ميانگين فاكتور (a)Lp در گروهي SK پاسخ مثبت داده بودند كمتر از گزوه دوم بود.
همچنين در مورد ارتباط بين فاكتورهاي مذكور با پاسخ به درمان با
SK مشخص شد كه همبستگي پاسخ به SK در مورد (a)Lp 0.248 از همبستگي پاسخ به SK در مورد VII  F2.4% و TG 0.212 بيشتر بود.
بحث:
بالا بودن سطح سرمي (a) Lp، TG و F VII با بروز MI در ارتباط است. در ارتباط با پاسخ به درمان هر چه سطح سرمي (a)Lp بالاتر باشد از ميزان پاسخ دهي به SK كاسته مي شود كه اين به دليل اثر مداخله كننده (a)Lp به علت شباهت ساختماني اين فاكتور با پلاسمينوژن مي باشد. مقايسه سطح سرمي F VII و TG با (a)Lp نشان داد كه در مورد پاسخ به درمان اندازه گيري (a)Lp از اهميت بالايي برخوردار است. مقايسه ميانگين (a)Lp در جامعه و در افراد MI نشان داد كه در افراد MI سطح (a)Lp بسيار بالاتر از نرمال جامعه است و بايد به عنوان يك فاكتور خطر بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نادری، غ.، و عسگری، ص.، و هاشمی، س.، و ثابت، ب.، و صابری، س.، و خان احمدی، م. (1383). بررسی میزان لیپوپروتئین (a), فاکتور هفت و تری گلیسرید در بیماران با انفارکتوس میوکارد که استرپتوکیناز دریافت کرده اند و ارتباط آن با پاسخ به درمان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 22(73), 19-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7822Vancouver : کپی

نادری غلامعلی، عسگری صدیقه، هاشمی سیدمحمد، ثابت بابک، صابری سلبعلی، خان احمدی مریم. بررسی میزان لیپوپروتئین (a), فاکتور هفت و تری گلیسرید در بیماران با انفارکتوس میوکارد که استرپتوکیناز دریافت کرده اند و ارتباط آن با پاسخ به درمان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1383 [cited 2021September19];22(73):19-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7822IEEE : کپی

نادری، غ.، عسگری، ص.، هاشمی، س.، ثابت، ب.، صابری، س.، خان احمدی، م.، 1383. بررسی میزان لیپوپروتئین (a), فاکتور هفت و تری گلیسرید در بیماران با انفارکتوس میوکارد که استرپتوکیناز دریافت کرده اند و ارتباط آن با پاسخ به درمان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 22(73), pp.19-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7822. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی