برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  3 ; از صفحه 295 تا صفحه 299 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثرات بيهوشي اسانس گل ميخك هندي بر پارامترهاي هماتولوژيك، برخي آنزيمهاي خون و آسيب شناسي بافتهاي مختلف ماهي كپور معمولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف: اثرات جانبي احتمال هوشبري اسانس گل ميخك با دوزهاي 100 ppm و 200 بر برخي از فاكتورهاي هماتولوژيك، آنزيمهاي سرمي و بافتهاي كبد، كليه، طحال، آبشش و مغز ماهي كپور معمولي مورد مطالعه قرار گرفته است.
حيوانات: ماهي كپور معمولي.
روش: ايجاد بيهوشي با دوزهاي 100 ppm و 200 در تحت شرايط آب با كيفيت قابل قبول در دماي 20 ± 2 درجه سانتيگراد و بررسي فاكتورهاي خوني (سلولي و آنزيمي) و هيستولوژي بافتهاي خونساز كبد، آبشش و مغز.
تجزيه وتحليل: نرم افزار SPSS و SX ، آناليز واريانس يكطرفه و آزمون استيودنت t
نتايج: نتايج حاصله نشان داد كه اختلاف معني داري در
مقادير فاكتورهاي خوني شامل جمعيت لكوسيتي و گلبول قرمز، هماتوكريت، هموگلوبين، MCV، MCH،MCHC  و آنزيمي شامل آلانين ترانس آميناز (ALT)، آسپارتات ترانس آميناز (AST)، آلكالاين فسفاتاز (ALP) و لاكتات دي هيدروناز (LDH) مشاهده نگرديد(0.3>P>0.1) . همچنين نتايج مطالعات آسيب شناسي نشان داد كه بجز مواردي از پرخوني بافت مغز در ماهيان بيهوش شده با دوزهاي100 ppm و 200 بافتهاي فوق فاقد ضايعات ميكروسكوپيك بودند.
نتيجه گيري: با عنايت به نتايج فوق الذكر مصرف اسانس گل ميخك تا 200 ppm به عنوان ماده بيهوشي در آبزي پروري بي خطر و قابل توصيه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی