برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  3 ; از صفحه 265 تا صفحه 270 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات بيهوشي با زايلازين - كتامين بر روي درجه حرارت، تنفس، ضربان قلب، فشار خون سرخرگي و گازهاي خوني در گوسفند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف: در اين مطالعه اثرات تركيب زايلازين - كتامين بر روي دستگاه قلبي - عروقي و دستگاه تنفسي، با اندازه گيري فشار خون سرخرگي، گازهاي خوني، دماي بدن، تعداد ضربان قلب و تنفس بررسي شده است.
طرح: بررسي مطالعه تجربي با استفاده از خود شاهدها.
حيوانات: پنج راس گوسفند سالم با ميانگين وزن 21.4 كيلوگرم استفاده شده است.
روش: در كليه گوسفندان زايلازين (0.2 ميلي گرم بر كيلوگرم، عضلاني) 15 دقيقه قبل از مصرف كتامين (10 ميلي گرم بر كيلوگرم، وريدي) تزريق گرديد. تمام مقادير (ضربان قلب، تنفس و ...) قبل از تزريق زايلازين اندازه گيري شد و به ترتيب در زمانهاي 5،15، 30، 45 و 60 دقيقه بعد از القاي بيهوشي با كتامين، اين اندازه گيريها تكرار شد. براي اندازه گيري فشار خون سرخرگي و جمع آوري نمونه خون، يك كانتر سرخرگي كه با هپارين 1000: 2 شستشو مي شد از طريق يك برش 5 سانتيمتري پوست با استفاده از بيحسي موضعي درون شريان كاروتيد قرار داده شد.
تجزيه و تحليل آماري: براي تحليل داده ها از روش آماري آناليز واريانس با اندازه گيري مكرر و آزمون حداقل اختلاف معني دار استفاده گرديد.
نتايج: بر اساس نتايج به دست آمده، تعداد ضربان قلب تغيير معني داري را نشان نداد. متوسط فشار خون سرخرگي در دقايق 30، 45 و 60 بعد از بيهوشي كاهش معني داري داشت. فشار نسبي اكسيژن سرخرگي در دقيقه 60 كاهش معني داري داشت. فشار نسبي دي اكسيد كربن سرخرگي ابتدا در دقيقه 5 افزايش معني داري داشت و سپس در دقايق 15، 30، 45 و 60 ضمن كاهش نسبي همچنان به طور معني داري بالاتر از حد نرمال باقي ماند اما تعداد تنفس به طور معني داري تغيير نيافت، دماي بدن در دقايق 5، 15، 30، 45 و 60 بعد از بيهوشي كاهش معني داري داشت.
نتيجه گيري: بر طبق اين مطالعه تركيب زايلازين - كتامين تضعيف جزئي بر روي دستگاه قلبي - عروقي دارد. اين تركيب مسوول اختلال مختصر در تهويه، كاهش فشار نسبي اكسيژن، افزايش نسبي دي اكسيد كربن سرخرگي و كاهش دماي بدن در طول دوره بيهوشي در گوسفند مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 386
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی