برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  3 ; از صفحه 221 تا صفحه 226 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي عوامل قارچي توكسين زا و غير توكسين زا از جيره هاي غذايي دامي ارسالي به مركز قارچ شناسي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف: شناسايي قارچهاي توكسين زا و غير توكسين زاي جيره هاي غذايي تحت مطالعه.
طرح: مطالعه آزمايشگاهي.
نمونه ها: تعداد نوزده نمونه جيره غذايي از قبيل ذرت، جو، سيلو، كنسانتره، پودر و چربي و ...
روش: بر اساس تكنيكهاي استاندارد آزمايشگاهي پس از آماده سازي، نمونه ها بر روي محيط هاي كشت سابورو و گلوكز آگار حاوي كلرامفنيكل، پوتيتوگلوكزآگار، چاپكس داكس آگار و رزبنگال آگار به دو روش خطي و تلقيحي كشت داده شدند.
تحليل آماري: بر اساس آزمونهاي تي و مربع كاي.
نتايج: بر اساس اطلاعات به دست آمده از نتايج كشت، گونه هاي آسپرژيلوس (63.2 درصد)، پني سيليوم(36.8)، موكور(31.6 درصد) و كلادوسپوريوم (26.3 درصد) به ترتيب فراوانترين قارچهاي جدا شده از جيره هاي تحت آزمايش بودند. فراوانترين تعداد كلني ها، توسط فوزاريوم (118 كلني) در جيره هاي سيلو و كنسانتره ايجاد شده بود. گونه هاي جنس آسپرژيلوس عبارت بودند از آسپرژيلوس فوميگاتوس (18.5 درصد)، آسپرژيلوس فلاووس (35.9 درصد)، آسپرژيلوس نيجر (25.9 درصد) و گونه هاي شناسايي نشده آسپرژيلوس ( 29.6درصد). بر اساس آزمونهاي آماري اختلاف معني داري بين فراواني گونه هاي آسپرژيلوس جدا شده با قارچهاي ديگر مشاهده گرديد (P<0.05). همچنين اختلاف معني داري بين جداسازي گونه هاي توكسين زاي احتمالي و غير توكسين زا مشاهده گرديد بدين معني كه گونه هاي توكسين زا، حضور معني دار تري (P<0.001)  را در اين بررسي نشان مي دهند.
نتيجه گيري: با توجه به حضور قارچهاي توكسين زا در جيره هاي غذايي تحت مطالعه، بايد برنامه ريزي مدوني براي شناسايي قارچهاي موجود در جيره هاي مختلف دامي در مراكز توليد نمود تا پس از شناسايي قارچهاي توكسين زا و توكسين هاي حاصله، برنامه و دستور العمل هايي را جهت كنترل قارچهاي مذكور در جيره ها تدوين نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خسروی، ع.، و شکری، ح.، و یحیی رعیت، ر.، و سلطانی، م. (1383). جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیر توکسین زا از جیره های غذایی دامی ارسالی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 59(3), 221-226. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7793Vancouver : کپی

خسروی علیرضا، شکری حجت اله، یحیی رعیت رامک، سلطانی مینو. جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیر توکسین زا از جیره های غذایی دامی ارسالی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران). 1383 [cited 2021September18];59(3):221-226. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7793IEEE : کپی

خسروی، ع.، شکری، ح.، یحیی رعیت، ر.، سلطانی، م.، 1383. جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیر توکسین زا از جیره های غذایی دامی ارسالی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), [online] 59(3), pp.221-226. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7793. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی