نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  28 , شماره  2 ; از صفحه 115 تا صفحه 119 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تمرينات زنجيره حركتي باز ، بسته و تعادلي بر خطاي حس عمقي مفصل زانو در زنان جوان سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: ضايعات از جمله استئوآرتريت باعث اختلال حس عمقي مفصل زانو مي شوند كه اين اختلال مي تواند منجر به افزايش ميزان عود و بروز آسيب هاي مجدد و مزمن گردد. فيزيوتراپيست ها در جستجوي راه هاي موثر و تمرينات مفيد براي برگرداندن حس عمقي مفصل به وضعيت طبيعي مي باشند تا ثبات و تحرك مطلوب در وضعيت هاي استاتيك و ديناميك تامين گردد. تمرينات تعادلي و تمرينات زنجيره بسته معمولا براي بهبود حس عمقي مفاصل پيشنهاد مي شوند. اغلب مطالعات تركيبي از تمرينات فوق را بكار مي برند با اين حال تاثير هيچ كدام از اين تمرينات بر حس عمقي بررسي نشده است. همچنين عليرغم مزاياي تئوريك مطرح شده براي تمرينات زنجيره بسته حركتي و مقايسه با تمرينات زنجيره باز در بهبودي حس عمقي، هيچ مطالعه اي اين روش ها را با هم مقايسه ننموده است. هدف از اين تحقيق تعيين ميزان تاثير سه روش تمريني زنجيره باز، زنجيره بسته و تعادلي بر خطاي حس عمقي مفصل دختران سالم و جوان در بازسازي زاويه از پيش تعيين شده در مفصل زانو بود.مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نيمه تجربي بر روي 26 نفر از دانشجويان سالم دختر دانشگاه شهيد بهشتي صورت گرفت. افراد به صورت تصادفي درسه گروه تمريني قرار گرفتند. گروه 1 شامل 9 نفر بود كه با تخته تعادلي تمرين مي كردند. گروه 2 شامل 9 نفر بود كه تمرينات زنجيره بسته زانو را انجام مي دادند و گروه 3 شامل 8 نفر بود كه تمرينات زنجيره باز زانو را انجام مي دادند. تحقيق در سه مرحله پيش آزمون، اجراي تمرينات و پس آزمون صورت گرفت. از گونيامتر ليزري خطاي حس عمقي مفصل زانو استفاده گرديد.يافته ها: مقدار خطاي حس عمقي پس از 10 جلسه تمرين در گروه يك كاهش معني دار آماري نشان داد يعني تمرين تعادلي باعث بهبودي حس عمقي زانو د رافراد سالم گرديد اما دو روش تمريني ديگر كاهش معني دارنشان ندادند مقايسه تاثير دو روش تمريني زنجيره بسته و باز حركتي بر تغييرات حس عمقي تفاوت معني دار آماري نشان نداد. افرادي كه خطاي اوليه حس عمقي بيشتري داشتند پس از تمرين درماني، حس عمقي آنها بهبودي بيشتري در مقايسه با ساير نمونه ها نشان داد يعني توانبخشي حس عمقي در افرادي كه حس عمقي بدتري دارند موثرتر است.نتيجه گيري و تو صيه ها: با توجه به نتايج اين تحقيق تمرينات تعادلي به عنوان روش موثرتري در بازآموزي حس عمقي زانو در زنان سالم مطرح مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلخالی زاویه، م.، و قاسمی، م.، و طالبیان، ز.، و ابویی، م. (1383). بررسی تاثیر تمرینات زنجیره حرکتی باز , بسته و تعادلی بر خطای حس عمقی مفصل زانو در زنان جوان سالم. پژوهش در پزشکی, 28(2), 115-119. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7772Vancouver : کپی

خلخالی زاویه مینو، قاسمی مهری، طالبیان زهرا، ابویی مرضیه. بررسی تاثیر تمرینات زنجیره حرکتی باز , بسته و تعادلی بر خطای حس عمقی مفصل زانو در زنان جوان سالم. پژوهش در پزشکی. 1383 [cited 2022May16];28(2):115-119. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7772IEEE : کپی

خلخالی زاویه، م.، قاسمی، م.، طالبیان، ز.، ابویی، م.، 1383. بررسی تاثیر تمرینات زنجیره حرکتی باز , بسته و تعادلی بر خطای حس عمقی مفصل زانو در زنان جوان سالم. پژوهش در پزشکی, [online] 28(2), pp.115-119. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7772. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 514 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی