نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

كاني شناسي و پي جویي مقدماتي كانيهاي سنگين رسوبات آبرفتي روخانه كرخه در استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
اين مطالعه در رسوبات آبرفتي رودخانه كرخه كه متاثر از حوضه آبريز وسيع آن مي باشد، به جهت شناخت الگوي حاكم بر پراكندگي و فراواني كانيهاي سنگين موجود در آن انجام گرفته است. نتايج حاصل تحت آناليزهاي آماري تك متغيره، واريانس و ضرايب همبستگي قرار گرفتند. مطالعه و بررسي بر روي 100 نمونه برداشت شده از رسوبات جديد رودخانه اي و پادگانه هاي قديمي به روش مايعات سنگين(بروموفرم)، براي بيش از 30 كاني انجام پذيرفت. بطور كلي حجم باقي مانده كانيهاي سنگين در ناحيه مورد مطالعه كم و ناچيز بوده وليكن در اين حجم كم كانيهاي متنوعي مطالعه و بررسي شده اند كه در نوع خود جالب توجه مي باشد. بيشترين حجم اندازه گيري شده نمونه پس از تغليظ 25cc بوده و نسبت به حجم كل نمونه، كه 5000cc مي باشد ناچيز است. پنج نمونه انتخابي براي شناسايي كانيهاي مجهول و تاييد مشاهدات كاني شناسي ميكروسكوپي تحت آناليز XRD قرار گرفتند. همچنين 7 نمونه نيز به منظور انطباق عنصري با مناطق اميد بخش تحت آناليز NAA قرار گرفتند. با توجه به آناليز واريانس و مطالعات كاني شناسي معلوم گشت كه اكثر كانيهاي سنگين موجود در رسوبات كرخه از بيش از سه جامعه سنگي مختلف منشا گرفته اند كه عمدتا در مناطق بالا دست حوضه آبريز و درزون سنندج- سيرجان واقع مي باشند. با توجه به محاسبات انجام گرفته بر روي كانيهاي سنگين شناخته شده، مشخص گرديد كه درصد كل كانيهاي سنگين روشن (زيركن، روتيل، گارنت و تورمالين) در رسوبات كرخه بيش از %5 و وزن كل آنها در يك تن رسوب 63285.86 گرم مي باشد و درصد كل كانيهاي تيره (مگنيت، هماتيت، كروميت و ايلمنيت) بيش از 6% و وزن كل آنها در يك تن رسوب 7474.84 گرم مي باشد. با توجه به روش پيشنهادي (R ose & Webb , 1979) سه نقطه به عنوان مناطق اميد بخش براي كانيهاي گارنت، زيركن، ايلمنيت و روتيل پيشنهاد گرديد كه مطالعات دقيق تري را طلب مي نمايد. ضرایب همبستگي نشان مي دهد كه در تمامي نقاط مورد مطالعه كاني زيركن و روتيل رابطه بسيار نزديكي با يكديگر دارند بطوريكه تمام نقاط اميد بخش معرفي شده براي دو كاني مقادير مشابهي را نشان ميدهد. ناهمواريهاي ايلمنيت، گارنت و تا حدودي طلا نيز بر روي اين سه نقطه اميد بخش متمركز گرديده اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لیاقت، س.، و زراسوندی، ع. (1383). کانی شناسی و پی جویی مقدماتی کانیهای سنگین رسوبات آبرفتی روخانه کرخه در استان خوزستان. علوم زمین, 11(52-51), 78-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7747Vancouver : کپی

لیاقت ساسان، زراسوندی علیرضا. کانی شناسی و پی جویی مقدماتی کانیهای سنگین رسوبات آبرفتی روخانه کرخه در استان خوزستان. علوم زمین. 1383 [cited 2022May17];11(52-51):78-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7747IEEE : کپی

لیاقت، س.، زراسوندی، ع.، 1383. کانی شناسی و پی جویی مقدماتی کانیهای سنگین رسوبات آبرفتی روخانه کرخه در استان خوزستان. علوم زمین, [online] 11(52-51), pp.78-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7747. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی