برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1383 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات حساسيت به انسولين در پي گنادكتومي يك طرفه، دو طرفه، تجويز استراديول، پروژسترون و تستوسترون به همراه باز كننده يا مسدود كننده كانال هاي پتاسيم حساس به ATP در موش هاي صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مطالعه اثرات هورمون هاي استروئيد جنسي بر ترشح انسولين و حساسيت به انسولين از نظر باليني در درمان بيماري هاي وابسته، داراي اهميت است. بر اين اساس، هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي اثرات اين هورمون ها بر حساسيت به انسولين در موش ها مي باشد. همچنين، با توجه به نقش كانال هاي حساس به ATP (KATP) سلول هاي بتاي لوزالمعده در ترشح انسولين، اثرات هورمون هاي مذكور بر اين كانال ها نيز بررسي شد.روش مطالعه: ديازوكسايد يا وراپاميل به ترتيب با دوز روزانه 30 mg/kg و 100 mg/kg به عنوان داروي بازكننده يا مسدود كننده كانال هاي KATP سلول هاي بتاي لوز المعده، مورد استفاده قرار گرفتند. هورمون تستوسترون با دوز روزانه 50 mg/kg به عنوان دوز جايگزين در گروه بيضه برداري شده دو طرفه و 10 mg/kg در موش هاي نر جراحي نشده و هورمون هاي پروژسترون و استراديول به ترتيب با دوز روزانه 20 mg/kg و 200 µg/kg در موش هاي ماده مورد مصرف واقع شدند. موش هاي نر به گروه هاي شاهد، بيضه برداري شده يك طرفه و دو طرفه، بيضه برداري شده دريافت كننده تستوسترون، گروه جراحي نشده دريافت كننده تستوسترون، دريافت كننده ديازوكسايد يا وراپاميل و گروه هاي دريافت كننده تستوسترون+ ديازوكسايد يا وراپاميل تقسيم شدند. موش هاي ماده به گروه هاي شاهد، تخمدان برداري شده يك طرفه و دوطرفه، تخمدان برداري شده دريافت كننده پروژسترون يا استراديول، گروههاي جراحي نشده دريافت كننده پروژسترون، استراديول، ديازوكسايد يا وراپاميل و گروههاي دريافت كننده پروژسترون + ديازوكسايد يا وراپاميل تقسيم شدند. در هر گروه پس از چهار هفته، مقدار انسولين و گلوكز سرم خون اندازه گيري شد و حساسيت به انسولين (نسبت گلوكز به انسولين) بين گروه ها، مورد مقايسه آماري قرار گرفت. نتايج: در موش هاي نر، بيضه برداري دو طرفه، تجويز ديازوكسايد يا ديازوكسايد+ تستوسترون باعث افزايش، اما بيضه برداري يك طرفه، تجويز تستوسترون، وراپاميل يا تجويز وراپاميل+ تستوسترون موجب كاهش حساسيت به انسولين شد. در موش هاي ماده، تخمدان برداري يك طرفه يا دو طرفه، تجويز پروژسترون، ديازوكسايد يا پروژسترون+ ديازوكسايد يا وراپاميل باعث افزايش اما تجويز استراديول يا وراپاميل سبب كاهش حساسيت به انسولين گرديد.نتيجه گيري: تستوسترون واستراديول كاهنده حساسيت به انسولين بوده، اما تخمدان برداري، بيضه برداري دو طرفه و پروژسترون افزايند حساسيت به انسولين بودند. در اين راستا، احتمالا تستوسترون تاثيري بر باز و بسته شدن كانال هاي KATP سلول هاي بتاي لوزالمعده نداشته، اما پروژسترون احتمالا از طريق مهار كانال هايKATP ، ترشح انسولين را تحت تاثير خود قرار داده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، ر.، و روزیوال، ل.، و عریان، ش.، و برازنده اصل، ا.، و پریور، ک. (1383). بررسی تغییرات حساسیت به انسولین در پی گنادکتومی یک طرفه, دو طرفه, تجویز استرادیول, پروژسترون و تستوسترون به همراه باز کننده یا مسدود کننده کانال های پتاسیم حساس به ATP در موش های صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 6(3), 1-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7731Vancouver : کپی

احمدی رحیم، روزیوال لازلو، عریان شهربانو، برازنده اصل اسماعیل، پریور کاظم. بررسی تغییرات حساسیت به انسولین در پی گنادکتومی یک طرفه, دو طرفه, تجویز استرادیول, پروژسترون و تستوسترون به همراه باز کننده یا مسدود کننده کانال های پتاسیم حساس به ATP در موش های صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1383 [cited 2021December02];6(3):1-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7731IEEE : کپی

احمدی، ر.، روزیوال، ل.، عریان، ش.، برازنده اصل، ا.، پریور، ک.، 1383. بررسی تغییرات حساسیت به انسولین در پی گنادکتومی یک طرفه, دو طرفه, تجویز استرادیول, پروژسترون و تستوسترون به همراه باز کننده یا مسدود کننده کانال های پتاسیم حساس به ATP در موش های صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 6(3), pp.1-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7731. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی