5 SID.ir | روزه داري مادر هنگام بارداري و بهره هوشي فرزند
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

روزه داري مادر هنگام بارداري و بهره هوشي فرزند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تاثير طولاني مدت روزه داري در طول بارداري بر روي شد مغزي جنين هنوز نامشخص است، اين مطالعه با هدف ارزيابي تاثير روزه داري مادران در ماه رمضان بر رشد هوشي فرزندشان اجرا شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر به روش همگروهي تاريخي بر روي
191 كودك 4 تا 13 سال انجام شد كه 98 نفر آنها مادرانشان در طول ماه رمضان در دوران بارداري روزه بودند (گروه مورد) و 93 نفر از كودكان مادرانشان در طول بارداري روزه نبودند. (گروه شاهد). كودكان از 15 مدرسه از طريق پرسشنامه اي كه توسط مادران جمع آور شد. بهره هوشي تمام كودكان سنين 6 تا 13 سال توسط آزمون هوش كودكان وكسلر بازنگري شده (wechsler intelligence scale for children-revised-wisc-ir) و آنهايي كه بين 4 تا 6 سال بودند با آزمون هوش كودكان پيش از دبستان وكسلر (WPPSI wechsler preschool and primary scales of intelligence)  مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها
: گروه مورد شامل 47 پسر و 51 دختر با ميانگين سني 8.5±2.5 سال و گروه شاهد شامل 44 پسر و 49 دختر با ميانگين سني 8.7±2.5 سال بودند. هيچ تفاوت معني داري در جنس و سن گروهها مشاهده نشد. در ميان متغيرهاي زمينه اي و مداخله گر، درصد موارد سزارين و طول مدت شيردهي در ميان گروه مورد و شاهد به طور مشخص متفاوت بود، 29% سزارين در گروه مورد در مقايسه با 45% در گروه كنترل  (P<0.05) و 17.7±9 ماه شيردهي براي گروه مورد در مقايسه با 14.5±9 ماه براي گروه كنترل (P<0.05) تفاوت آماري معني داري بين خانواده هاي گروه مورد و شاهد از لحاظ وضعيت اجتماعي - اقتصادي ديده نشد، در حالي كه وضعيت اقتصادي - اجتماعي تقريبا 17% از پراكندگي بهره هوشي كل را توجيه مي كرد. ميانگين و انحراف معيار تعديل شده بهره هوشي كل، عملي و كلامي به ترتيب براي گروه مورد 111±10، 109±11، 110±11 و براي گروه شاهد 112±10، 110±11 و 110±11 بود. تفاوت معني داري بين بهره هوشي كودكان گروه مود و شاهد مشاهد نشد. نتيجه گيري: در افراد تحت مطالعه روزه داري مادران در دوران بارداري تاثير مضر و قابل مشاهده بر رشد هوشي فرزندانشان نگذاشته بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی