4 SID.ir | ارزيابي شاخص هاي يد رساني در افراد بالاي 40 سال شهر تهران در سال 1375: عدم افزايش پركاري تيروئيد پس از مصرف نمك يددار
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارزيابي شاخص هاي يد رساني در افراد بالاي 40 سال شهر تهران در سال 1375: عدم افزايش پركاري تيروئيد پس از مصرف نمك يددار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

نظر به افزايش مصرف نمك يددار جهت پيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يد به عنوان يكي از اولويت هاي برنامه هاي بهداشتي كشور در سالهاي اخير و نيز با توجه به گزارشهايي مبني بر بروز پركاري تيروتيد پس از يدرساني، اين پژوهش به منظور پايش يدرساني در ساكنين بالاي 40 سال شهر تهران در سال 1375 انجام گرفت.
طي يك بررسي توصيفي مقطعي 741 زن و 514 مرد بالاي 40 سال به ترتيب با ميانگين سني 6/7±6/51 و 52.4±7 سال در دو گروه سني 50-40 و بالاي 50 سال به طور تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. اندازه گواتر از طريق لمس غده تيروئيد تعيين و براساس طبقه بندي WHO درجه بندي شد. نمونه گيري ادرار جهت تعيين غلظت يد ادرار و نمونه گيري خون براي اندازه گيري غلظت هورمونهاي تيروئيد انجام گرفت. ميزان يد ادرار با روش هضم و غلظت سرمي  T3، T4 و TSH توسط كيت هاي تجاري تعيين گرديد.
در 211 مرد و 367 زن در گروه سني 50-40 سال، درصد گواترهاي درجه 1 و 2 به ترتيب 53 و 22 در مردان و 53 و 35 درصد در زنان بود. درگروه سني بالاي 50 سال درصد گواترهاي درجه 1 و 2 درمردان (303 نفر) به ترتيب 50 و 14 درصد و در زنان (374نفر) 51 و 23 درصد بود. متوسط يد ادرار 4/5 ±17 ميكروگرم در دسي ليتر بود و در بيش از 87% افراد بالاي 10 ميكروگرم در دسي ليتر بود. متـوسـط غلظـت TSH ,T3 ,T4 به ترتيب 3/1± 4/8 ميكروگرم در دسي ليتر، 35 ± 168 نانوگرم در دسي ليتر، 7/0 ± 4/1 ميكريونيت در ميلي ليتر بود. از نظر غلظت غير طبيعي هورمونهاي تيروييد تنها در يك مورد T4 و دو مورد T3 بالاي X±3SD همراه با TSH طبيعي مشاهده شد و دو نفر TSH بالاي 10 ميكرويونيت در ميلي ليتر داشتند. از نظر باليني و بيوشيميايي پركاري تيروئيد در هيچ يك از افراد مورد بررسي مشاهده نشد.
نتايج نشان داد كه در سال 1375 دريافت يد در اكثريت افراد مورد بررسي در حد كافي بوده است. به علاوه مصرف نمك يددار حاوي 40 ppm يد اثرات جانبي زيانباري را در فعاليت غده تيروييد ايجاد نكرده بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی