برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه آگاهي و نگرش و عوامل مرتبط در خصوص عقيم‌ سازي بين زوجين استفاده‌ كننده از اين روش و استفاده كنندگان از ساير روش ‌هاي پيشگيري از بارداري در شهر همدان، 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی، جنب بیمارستان کودکان مفید، حسینیه ارشاد، خیابان شریعتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: نگراني اصلي از افزايش جمعيت جهان، تهديد جان ميليونها نفر است كه اكثر آنان را زنان و كودكان تشكيل مي دهند. هنوز 50-25% زنان كشورهاي در حال توسعه آخرين حاملگي خود را ناخواسته ذكر مي كنند. هدف كنترل مواليد كاهش حاملگي ناخواسته و به طور كلي ارتقاي سلامت جسمي و رواني زنان و حتي كودكان است. عقيم سازي (بستن لوله هاي رحمي زنان و يا وازكتومي در مردان) يكي از روش هاي مطمئن پيشگيري از بارداري است. در مطالعات مختلف عوامل مرتبط در انتخاب و عدم انتخاب عقيم سازي نظير سن، سن ازدواج، تعداد فرزندان، اعتقادات مذهبي و ديگر عوامل كمابيش ذكر شده است. مطالعات مختلف آسيايي و آفريقايي نشان داده است افرادي كه عقيم سازي را انتخاب مي كنند داراي نگرش مثبت نسبت به آن و افرادي كه عقيم سازي را انتخاب نمي كنند، داراي نگرش منفي نسبت به آن يا بي نظر مي باشند. اما آگاهي در هر دو گروه در اغلب مطالعات ضعيف مي باشد. لذا تحقيق حاضر با هدف تعيين و مقايسه آگاهي، نگرش و عوامل مرتبط در زوجين انتخاب كننده روش عقيم سازي و واجدين شرايط عقيم سازي كه از ساير روش هاي پيشگيري از بارداري استفاده مي كنند در همدان در سال 1381 انجام گرفت.
مواد و روشها: تحقيق توصيفي بر روي 130 زوج شامل 65 زوج انتخاب كننده عقيم سازي و 65 زوج استفاده كننده از ساير روش هاي پيشگيري از بارداري داراي حداقل سه فرزند، صورت گرفت. كليه زوجين از مراجعه كنندگان به بيمارستان (جهت انجام عقيم سازي) يا مراكز بهداشتي (جهت دريافت وسايل پيشگيري از بارداري) انتخاب شدند. سن، سطح سواد، قوميت، محل سكونت، شغل، تعداد فرزند، طول مدت ازداوج، سن آخرين فرزند، تفاوت تعداد فرزند موجود و ايده آل، علت روش جلوگيري از بارداري و اطلاعات مربوط به آگاهي و نگرش و ساير موارد در پرسشنامه ثبت شد. از روش هاي آماري 2، فيشر، آناليز واريانس، ضريب همبستگي، آزمون
t، كروسكال واليس استفاده شد.
نتايج: از ميان زوجين انتخاب كننده عقيم سازي، 3/52% دانش ضعيف و 5/78% نگرش مثبت داشتند. 30% از ميزان احتمال برگشت باروري و 5/17% از زمان رفع خطر حاملگي، پس از وازكتومي آگاه بودند. در زوجين واجد شرايط عقيم سازي كه از ساير روش هاي پيشگيري از بارداري استفاده مي كردند، 8/50% دانش ضعيف و 3/49% نگرش بي نظر داشتند. 20% زوجين از ميزان احتمال برگشت باروري پس از عقيم سازي و 8/13% از زمان رفع خطر باروري پس از وازكتومي آگاه بودند. بين دانش دو گروه تفاوت معني دار ديده نشد؛ در حاليكه بين نگرش دو گروه اختلاف معني دار وجود داشت
(p<0.01). منبع كسب اطلاعات در 7/27% خانم هاي انتخاب كننده عقيم سازي مراكز بهداشتي، درماني و در 9/16% آقايان دوستان و آشنايان ذكر شد.
نتيجه گيري: افراد انتخاب كننده عقيم سازي با آگاهي ضعيف و نگرش مثبت اقدام به عقيم سازي مي كنند و افراد واجد شرايط با نگرش بي نظربدليل ناآگاهي اقدام به آن نمي كنند. لذا توصيه مي شود در زمينه آموزش صحيح و مشاوره در انتخاب اين عمل و حتي عدم انتخاب آن دقت صورت گيرد. اين امر حتي مي تواند با استفاده از روش هاي آموزش جامعه نگر مثل استفاده از رابطين زن و مرد با توجه به تاثيرگزار بودن دوستان صورت گيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ازگلی، گ.، و احمدی، م.، و گلی، ش.، و اکبرزاده باغبان، ع. (1383). مقایسه آگاهی و نگرش و عوامل مرتبط در خصوص عقیم‌ سازی بین زوجین استفاده‌ کننده از این روش و استفاده کنندگان از سایر روش ‌های پیشگیری از بارداری در شهر همدان, 1381. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 5(3 (مسلسل 19)), 259-267. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7602Vancouver : کپی

ازگلی گیتی، احمدی محبوبه، گلی شادی، اکبرزاده باغبان علیرضا. مقایسه آگاهی و نگرش و عوامل مرتبط در خصوص عقیم‌ سازی بین زوجین استفاده‌ کننده از این روش و استفاده کنندگان از سایر روش ‌های پیشگیری از بارداری در شهر همدان, 1381. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1383 [cited 2021October18];5(3 (مسلسل 19)):259-267. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7602IEEE : کپی

ازگلی، گ.، احمدی، م.، گلی، ش.، اکبرزاده باغبان، ع.، 1383. مقایسه آگاهی و نگرش و عوامل مرتبط در خصوص عقیم‌ سازی بین زوجین استفاده‌ کننده از این روش و استفاده کنندگان از سایر روش ‌های پیشگیری از بارداری در شهر همدان, 1381. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 5(3 (مسلسل 19)), pp.259-267. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7602. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی