3 SID.ir | شيوع بيماري هاي خود ايمني در بيماران مبتلا به مولتي پل اسكلروزيز و بستگان آنها
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

شيوع بيماري هاي خود ايمني در بيماران مبتلا به مولتي پل اسكلروزيز و بستگان آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان فارابی، بیمارستان شفا، بخش مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 

زمينه : هنوز علت بيماري مولتي پل اسكلروزيز(MS) ناشناخته است ودر مورد همراهي آن با ساير بيماري هاي خودايمني گزارش هاي متفاوتي ارائه شده است.
هدف : مطالعه به منظور تعيين شيوع بيماري خود ايمني در فرد مبتلا به MS و خويشاوندان درجه يك و دو آنها در كرمان انجام شد.
مواد و روش ها : اين مطالعه مقطعي از دي ماه 1380 تا خرداد ماه 1381 بروي 50 بيمار مبتلا به MS (بر اساس معيارهاي باليني و آزمايشگاهي) كه به دمانگاه MS و بخش مغز و اعصاب بيمارستان شفا كرمان مراجعه كرده بودند، انجام شد. انتخاب نمونه ها به صورت متوالي صورت گرفت و اين افراد با 200 فرد غير مبتلا به MS به عنوان گروه شاهد مقايسه و داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري فيشر و مجذور كاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها :بين بيماري MS و بيماري هاي خود ايمني در گروه مورد و شاهد اختلاف معني داري وجودنداشت (در گروه مورد %6 و در گروه مورد %1 . بين بيماري MS در فرد و بيماري هاي خود ايمني در خويشاوند در جه يك (گروه مورد %22 و در گروه شاهد صفر درصد p<0.001) و درجه دو (%2 در گروه مورد و %2 در گروه شاهد،(P<0.002  رابطه معني داري وجود داشت ، ولي بدون در نظر گرفتن بيماري MS به عنوان بيماري خود ايمني در خويشاوند در جه يك ، رابطه معني دار (%4  گروه مورد در مقايسه با صفر درصد گروه شاهد (P<0.04 و در خويشناوند درجه دو بدون معني (%2 در مقابل %2 بود. بين بيماري MS در فرد ودر خويشاوند درجه يك %12 گروه مورد در مقابل صفر درصد گروه شاهد ، (P<0.001 و در خويشاوند درجه دو (%12 گروه مورد مقايسه با صفر درصد گروه شاهد،(P<0.001  در گروه مورد و شاهد اختلاف معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري : با توجه به يافته ها ، توجه بيش تر به سابقه خانوادگي فرد مبتلا به MS لازم است .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی