4 SID.ir | تاثير متقابل غلظت هاي مختلف سديم سيترات و حداقل حجم نمونه بر نتايج آزمون هاي انعقادي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير متقابل غلظت هاي مختلف سديم سيترات و حداقل حجم نمونه بر نتايج آزمون هاي انعقادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز پزشکی، آموزشی - درمانی شهید لبافی نژاد، بخش پاتولوژی و آزمایشگاه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
زمينه : نتايج آزمون هاي متعارف انعقادي مشتمل بر زمان پروترومبين و زمان ترومبوپلاستين فعال شده تحت تاثير دو متغير مستقل شامل حجم پرشدگي نهايي نمونه و غلظت تري سديم سيترات قرار مي گيرند.
هدف : مطالعه به منظور تعيين اثر حداقل حجم نمونه و غلظت سديم سيترات بر نايج آزمون هاي متعارف انعقادي انجام شد.
مواد و روش ها : اين مطالعه تجري طي ماه هاي مهر و آبان 1381 و در آزمايشگاه بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد بر روي نمونه هاي به دست آمده از داوطلبين سالم و بيماراني كه داروهاي ضد انعقادي خواركي مصرف مي كردند انجام شد. لوله هاي آزمايش در دو گروه متفاوت با غلظت هاي %2/3 و %8/3 تري سديم سيترات تهيه و با حجم هاي متفاوت خون از 3 تا 5 ميلي ليتر پر شدند. آن گاه نايج آزمون هاي انعقادي با آزمون آماري تي مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها : به هنگام استفاده از سيترات %8/3 اختلاف آماري معني داري در نتايج آزمون PT و aPTT بين نمونه هايي كه با %80 و %90 حجم توصيه شده (5/4 ميلي ليتر) پر شده بودند ديده شد(05/0> p) . در صورت استفاده از سيترات %2/3 ، اختلاف حجم نمونه از%60 تا %100 براي آزمون PT و اختلاف حجم نمونه از %70 تا %100 براي آزمون aPTT باعث ايجاد اختلف معني داري نشد.
نتيجه گيري : حجم كم نمونه به ويژه هنگام استفاده از سيترات %8/3 مي تواند به طور قابل ملاحظه اي زمان PTو aPTT را افزايش كاذب دهد. اين مطالعه مؤيد استفاده از سيترات %2/3 است. زيرا انجام آزمون PT با %60 حجم توصيه شده و aPTT با %70 حجم توصيه شده قابل قبول به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی