برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

جداسازي ليستر يا مونوسيتوژن و تعيين تيتر آنتي بادي آن در زنان مبتلا به سقط جنين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پزشکی، گروه میکروبشناسی
 
چکیده: 
زمينه : ليستريامونوسيتوژنز يكي از عوامل عمده مننژيت ، سپتي سمي سقط هاي خود به خودي ، مرده زايي و مرگ و مير نوزادان محسوب ميشود.
هدف: اين مطالعه به منظور ارزيابي سرولوژيك و باكتريولوژيك ليستويامونوسيتوژنز در زنان مبتلا به سقط جنين انجام شد.
مواد و روشها: 120 نمونه جفت يا بقاياي كورتاژ زنان مبتلا به سقط كه در سال 1378 به بيمارستان امام خميني و رازي اهواز مراجعه كرده بودندبلادآگار و پالكام آگاركشت و به مدت 48 تا 72 ساعت در گرمخانه 37 درجه سانتي گراد نگه داري شدند. همچنين نمونه ها روي محيط Trypticase Soy Broth كشت و 6 ماه در سرما نگه داري و هر ماه يك بار روي محيط هاي پالكام آگار و بلادآگار كشت داده شدند. كلني هاي مشكوك به ليستريا مونوسيوژ به وسيله آزمايش هاي بيوشيميائي تأييد شدند آزمايش هاي سرولوژي با روش ايمنوفلوروسانس غير مستقيم بو روي 120 مورد آزمايس و 60 نمونه شاهد با زايمان طبيعي انجام شد.
يافته ها : نتايج باكبويولوژيك ميزان جداسازي باكتري را از موارد آزمايش % 5/2 نشان داد كه با نتايج سرولوژيك ارتباط معني داري داشت(05/0>p ). نتايج بررسي سرولوژيك نشان داد كه 25 نفر از گروه آزمايش و 6 نفر از گروه شاهد داراي تيتر آنتي بادي 60/1 مثبت بر عليه اين باكتري بودند. از 25 نفر تيتر 60/1 مثبت گروه آزمايش ، 12 نفر و از 6 بيمار تيتر مثبت در گروه شاهد 2 نفر داراي تيتر 320/1 بودند، به طوري كه در گروه آزمايش رقت سرمي 160/1 و 320/1 به ترتيب %8/20 و %10 و در گروه شاهد %6/6و %33/3 مشاهده شد (2/3=OR).همچنين اختلاف معني داري در تيتر آنتي بادي 160/1 و 320/1 در در گروه آزمايس و شاهد به دست آمد ( 02/0>p). كليه موارد كشت مثبت ليستريامونوسيتوژنز، داراي تيتر آنتي بادي بر عليه اين ميكروارگانيسم نيز بودند.
نتيجه گيري: ليستريامونوسيتوژنز مي تواند نكي از عوامل سقط باشد و براي جداسازي آن روش نگه داري در سرما پيشنهاد ميشود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرج زاده شیخ، ا.، و حق روستا، ع.، و وندیوسفی، ج.، و اخوی زادگان، م.، و مرادی بیدهندی، س. (1383). جداسازی لیستر یا مونوسیتوژن و تعیین تیتر آنتی بادی آن در زنان مبتلا به سقط جنین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 8(2 (پیاپی 31)), 8-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7546Vancouver : کپی

فرج زاده شیخ احمد، حق روستا علی، وندیوسفی جلیل، اخوی زادگان محمدعلی، مرادی بیدهندی سهیلا. جداسازی لیستر یا مونوسیتوژن و تعیین تیتر آنتی بادی آن در زنان مبتلا به سقط جنین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1383 [cited 2021September20];8(2 (پیاپی 31)):8-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7546IEEE : کپی

فرج زاده شیخ، ا.، حق روستا، ع.، وندیوسفی، ج.، اخوی زادگان، م.، مرادی بیدهندی، س.، 1383. جداسازی لیستر یا مونوسیتوژن و تعیین تیتر آنتی بادی آن در زنان مبتلا به سقط جنین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, [online] 8(2 (پیاپی 31)), pp.8-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7546. 

 
بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی