برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روابط ساختاري ميان ابعاد اختلال هاي اضطرابي و افسردگي DSM-IV و ابعاد الگوي سه بخشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

هدف: هدف بررسي حاضر، ارزيابي روايي الگوي سلسله مراتبي تلفيقي براون، كورپيتا و بارلو است. در اين الگو، روابط ساختاري ويژگي هاي اساسي اختلالهاي اضطرابي و افسردگي و ابعاد الگوي سه بخشي اضطراب و افسردگي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش: در پژوهش حاضر با داده‏هاي فراهم آمده از 255 بيمار سرپايي مبتلا به اختلالهاي اضطرابي و افسردگي، نخست از طريق تحليل عاملي تاييدي (CFA)، روايي الگوي پنج عاملي اختلال هاي اضطرابي و افسردگي DSM-IV و روايي الگوي سه بخشي افسردگي و اضطراب سنجيده شد. سپس با بهره گيري از مدل يابي معادله ساختاري (SEM)، الگوي ساختاري سه سطحي براون و همكاران با الگوهاي رقيب مقايسه شد تا برازنده‏ترين الگو براي داده‏ها آشكار شود.
يافته‏ها: يافته هاي به دست آمده از روايي افتراقي الگوي پنج عاملي
اختلالهاي اضطرابي و افسردگيDSM-IV  و مدل سه بخشي اضطراب و افسردگي حمايت مي كند. از ميان چند الگوي ساختاري، بهترين برازش براي ساختاري به دست آمد كه در آن عوامل مرتبه بالاي ابعاد عاطفي يعني عاطفه منفي و عاطفه مثبت به شيوهي قابل انتظار روي عوامل اختلال اضطرابي و افسردگي، اثر معني دار مي‏گذارند.
نتيجه: الگوي سلسله
مراتبي تلفيقي فوق، با درنظر گرفتن محدوديت هاي پژوهش حاضر، مورد تاييد قرار ميگيرد

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی