2 SID.ir | مقايسه اثر دو نوع برنامه ويژه تمريني روي شاخص هاي اسپيرومتري و تحمل فعاليت در مصدومين ريوي گازهاي شيميايي جنگي استان خوزستان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر دو نوع برنامه ويژه تمريني روي شاخص هاي اسپيرومتري و تحمل فعاليت در مصدومين ريوي گازهاي شيميايي جنگي استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 
چکیده: 

در اين پژوهش كه از نوع نيمه تجربي است. تعداد 45 نفر از بيماران شيميايي گازهاي جنگي استان خوزستان همكاري داشتند. در اين تحقيق با استفاده از شاخص هاي اسپيرومتري حجم اجباري ثانيه اول (FEV1)، ظرفيت حياتي اجباري (FVC) و قدرت تحمل بدن از طريق آزمون شش دقيقه پياده روي روي اندازه گيري و ثبت شد. نمونه هاي تحقيق را سه گروه: الف) گروه تجربي شنا (14 آزمودني)، ب) گروه تجربي دو (12 آزمودني) و ج) گروه كنترل (14 آزمودني) تشكيل مي دادند. روشهاي تمريني به صورت شنا و دو در گروه هاي مستقل به كار گرفته شد. روشهاي آماري شامل تحليل داده ها، آمارتوصيفي، آزمون T و تحليل واريانس چند متغيري بود. در جلسات تمرين با استفاده از اصل اضافه بار، شدت تمرينات در گروههاي تجربي شنا و دو اعمال شد. نتايج پژوهش با احتساب P<0.001 نشان مي دهد: بين حجم اجباري ثانيه اول در گروه هاي تجربي و كنترل تفاوت معناداري وجود ندارد. بين ظرفيت حياتي اجباري در گروه تجربي شنا نسبت به گروه تجربي دو تفاوت معني داري وجود دارد. بين قدرت تحمل بدن نسبت به تمرين در گروههاي تجربي شنا و دو نسبت به گروه كنترل تفاوت معني دار مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی