برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ديدگاه ‌هاي مديران، معلمان تربيت بدني و دانش ‌آموزان درباره جايگاه و وضعيت كمي و كيفي اجراي درس تربيت‌ بدني در مدارس راهنمايي و متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق، توصيف و مقايسه ديدگاه هاي مديران، معلمان تربيت بدني و دانش آموزان درباره جايگاه و وضعيت كمي و كيفي اجراي درس تربيت بدني در مدارس راهنمايي و متوسطه شهر جاجرم است. جامعه آماري اين تحقيق را مديران، معلمان تربيت بدني و دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر جاجرم تشكيل مي دهند. نمونه آماري تحقيق شامل كليه مديران، معلمان تربيت بدني و 5 درصد از دانش آموزان جامعه تحت بررسي است. ابزار اندازه گيري تحقيق نيز شامل 3 پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه مديران، پرسشنامه معلمان تربيت بدني و پرسشنامه دانش آموزان) است كه براي سنجش جايگاه وضعيت كمي و كيفي اجراي درس تربيت بدني از ديدگاه هرسه گروه و سنجش ميزان همكاري مديران از ديدگاه معلمان تربيت بدني و دانش آموزان تهيه شده است. ضريب پاياني هر  3پرسشنامه كه با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه شده است، به ترتيب براي پرسشنامه مديران α=0.87 براي پرسشنامه هاي معلمان تربيت بدني و دانش آموزان α=0.84 است. تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق كه با استفاده از آمارهاي توصيفي، تحليل واريانس يك راهه و آزمون ميانه انجام گرفت، نشان داد كه وضعيت كمي و كيفي اجراي درس تربيت بدني مدارس موردمطالعه در سطح مطلوب قراردارد، ميزان همكاري مسوولان با اجراي اين درس در مدارس در حد متوسط است، و بين ديدگاه هاي گروه هاي تحت بررسي در خصوص وضعيت كمي، اهميت و جايگاه درس تربيت بدني تفاوت معني دار آماري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 212
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی