5 SID.ir | اندازه گيري هاي ميكروترمور ابزاري مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اندازه گيري هاي ميكروترمور ابزاري مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در يک مطالعه جامع بمنظور پهنه بندي لرزه اي شهر اروميه در 220 نقطه اندازه گيري ميکروترمورها انجام گرديده است. اين اندازه گيري ها به صورت همزمان بر روي رسوب و نقطه مرجع سنگي صورت گرفته و با استفاده از رکوردهاي ثبت شده ابعاد مختلفي از مسئله اثر ساختگاه مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا روشهاي مختلف آناليز داده هاي ميکروترمور مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور محدوده استفاده دو روش متداول H/V 1و Hs/Hr 2مورد تحقيق قرار گرفته اند. نتايج نشان مي دهد زماني که فاصله نقطه روي رسوب از نقطه مرجع زياد باشد روش Hs/Hr قادر به نمايش پيک تشديد فرکانس غالب ساختگاه نمي باشد ولي روش H/V به خوبي مقادير فرکانس غالب و ضريب تقويت ساختگاه را نشان مي دهد. در حالتي که نقطه روي رسوب نزديک به نقطه مرجع باشد روش Hs/Hr تا حدي شرايط ساختگاه را نشان مي دهد، اگرچه باز هم روش H/V جوابهاي بهتري را مي دهد. در اين تقسيم بندي نقاطي بر روي رسوب که فاصله شان تا مرجع سنگي کمتر از 2500 متر بوده بعنوان فاصله نزديک محسوب شده و در غير اينصورت بعنوان فاصله دور معرفي شده اند. نهايتا اينگونه نتيجه گيري شده است که روش H/V بهترين روش در آناليز داده هاي ميکروترمور مي باشد. همچنين فاصله 2500 متر بعنوان يک شاخص در اعتبار بکارگيري روش Hs/Hr معرفي گرديد. در ادامه کاربرد ميکروترمورها در تعيين اثر توپوگرافي سطحي زمين بر پاسخ ساختگاه مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور نخست توانايي و پتانسيل ميکروترمورها در شناسايي و تخمين اثر توپوگرافي بر پاسخ ساختگاه با استفاده از اندازه گيري هاي انجام شده در پنج نقطه در تپه شهرک الکترونيک اروميه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با مقايسه دو مولفه افقي (شمال-جنوب و شرق-غرب) داده هاي رکورد شده با مولفه قائم و منحني هاي طيفي آنها ميزان اثر توپوگرافي سطحي زمين بر پاسخ ساختگاه مشخص شده است. مقايسه نتايج حاصله با شرايط زمين شناسي منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد که ميکروترمورها کارايي خوبي در تخمين اثر توپوگرافي بر پاسخ زمين دارند. با استفاده از نتايج بدست آمده، نقاط مرجع بيرون زدگي سنگي مورد تحقيق قرار گرفته اند. بررسي ها نشان مي دهد که در تعيين نقاط مرجع حتما لازم است اثر توپوگرافي بررسي شده و نقطه مرجع انتخابي عاري از هرگونه اثر توپوگرافي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی