برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1380 , دوره  37 , شماره  2-1 ; از صفحه 147 تا صفحه 160 .
 
عنوان مقاله: 

تشخيص و خالص سازي پوتي ويروس شبيه ويروس موزائيك كوتولگي ذرت (MDMV) در مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
از ذرت هاي مبتلا به موزائيك در دشت ناز ساري پوتي ويروسي جدا شد كه از پوتي ويروس هايي كه قبلا از ذرت و نيشكر از ايران گزارش شده متفاوت بود. اين جدايه كه با كوتاهه (Maize, Mazandaran (MM مشخص مي شود در آزمايش هاي دامنه ميزباني قادر به انتقال مكانيكي به قياق بود ولي قابليت انتقال به يولاف را نداشت. MM پس از تكثير با استفاده از بافر فسفات و سانتريفوژ كردن افتراقي خالص گرديد. با تزريق آموده ويروس خالص به خرگوش آنتي سرم تهيه گرديد. عيار آنتي سرم در آزمون رسوب در قطره هاي كوچك 1024 و در نشت دو طرفه در آگار 16 بود. اين آنتي سرم در آزمون نشت دو طرفه در آگار با آموده ويروس خالص و عصاره گياه آلوده واكنش داد، اما باعصاره گياه سالم واكنشي نداشت. بر اساس آزمونهاي نشت در آگار، اين ويروس با ويروس موزائيك كوتولگي ذرت (MDMV) رابطه اي نزديك، با پوتي ويروس موزائيك ذرت از شيراز (MS) رابطه اي دورتر و با ويروس موزائيك نيشكر (ScMV) رابطه اي ضعيف داشت، وليبا ويروس موزائيك سورگوم (SrMV) و ويروس موزائيك قياق (JgMV) فاقد واكنش بود. بر اساس آزمون هاي اليزا، ايمني سنجي نقطه اي (DIBA) و نشت دو طرفه در ژل آگار، جدايه MM از جدايه ScMV دشت ناز و MS كاملا متفاوت بود. وزن مولكولي پروتئين پوششي و ژنوم ويروس در الكتروفورز ژلي پلي آكريلاميد و آگاروز به ترتيب kDa 37 و Da 106×3.3 تخمين زده شد. بر اساس داده هاي حاصل از آزمايش هاي دامنه ميزباني، رابطه هاي سرولوژيكي و جرم تقريبي پروتئين پوششي و RNA، جدايه MM سويه اي از MDMV تشخيص داده شد.
آزمايش هاي اليزا نشان داد كه اين ويروس عامل بسيار مهم در آلودگي ويروس ذرت دشت ناز ساري است. از 396 نمونه ذرت مبتلا به موزائيك 70 درصد آلودگي ناشي از MM بود .
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی