6 SID.ir | بررسي منبع كنترل در مديران دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه هاي آموزش عالي كشور
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي منبع كنترل در مديران دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه هاي آموزش عالي كشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تحليل رفتگي و منبع كنترل در مديران دانشكده و گروه هاي تربيت بدني و غيرتربيت بدني دانشگاه هاي آموزش عالي كشور است. بدين منظور تعداد 44 نفر از مديران دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني و 88 نفر از مديران دانشكده ها و گروه هاي غيرتربيت بدني دانشگاه ها كه در زمان انجام پژوهش به ترتيب 95 و 40 درصد تراكم جوامع تحت بررسي خود را به خود اختصاص داده بودند، مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل آماري داده هاي تحقيق توسط آزمون هاي همبستگي (كندال - پيرسون) و مقايسه ميانگين ها (مان ويتني - ويلكاكسون و T2 هتلينگز) انجام شده بود. نتايج تحقيق نشان داد: بين افزايش سن و ميزان تحليل رفتگي مديران جوامع تحت بررسي ارتباط معني داري وجود دارد، ولي اين ارتباط در مورد سن با منبع كنترل مديران مشاهده نشد. بين بالا رفتن سابقه خدمات و ميزان تحليل رفتگي جوامع تحت بررسي، ارتباط معني داري مشاهده شد، در حالي كه اين ارتباط در مورد سابقه خدمت با منبع كنترل در مديران تربيت بدني ديده نشد و در مديران غير تربيت بدني در سطح 0.02 معني دار بود. بين سابقه كار مديريتي و ميزان تحليل رفتگي جوامع تحت بررسي، ارتباط معني داري وجود نداشت، ولي اين عدم ارتباط در مورد سابقه كار مديريتي با منبع كنترل ديده شد. بين تحليل رفتگي و منبع كنترل ارتباط معني داري وجود ندارد. هر دو جامعه تحت بررسي از وضعيت تحليل رفتگي بالايي برخوردارند. ميزان تحليل رفتگي و منبع كنترل بيروني در مديران غيرتربيت بدني بيشتر از مديران تربيت بدني بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی