3 SID.ir | بررسي تاثير دو شيوه مصرف ويتامين C بر ميزان دامنه حركتي و قدرت برونگراي عضلات تاكننده آرنج پس از كوفتگي عضلاني تاخيري
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير دو شيوه مصرف ويتامين C بر ميزان دامنه حركتي و قدرت برونگراي عضلات تاكننده آرنج پس از كوفتگي عضلاني تاخيري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير دو شيوه مصرف ويتامين C بر ميزان دامنه حركتي و قدرت برونگراي عضلات تاكننده آرنچ پس از كوفتگي تاخيري، تعداد 37 نفر به ترتيب با ميانگين سن، وزن و قد 22.02، 85.25 و 159.58 در چهار گروه در تحقيق شركت كردند. گروه اول (n=(9) با مصرف 100 ميلي گرم ويتامين C، گروه دوم (n=10) با مصرف 200 ميلي گرم ويتامين C، گروه سوم (n=9) با مصرف دارونما و گروه چهارم (n=9) به عنوان گروه كنترل شركت كردند. مصرف ويتامين C گروه ها از يك ساعت قبل از انجام انقباضات برونگرا تا 47 ساعت پس از آن انجام شد. به منظور ايجاد كوفتگي از آزمودني ها خواسته شده تا 70 انقباض برونگرا را با دست غيربرتر بر روي صندلي مخصوص انجام دهند. مدت زمان هر انقباض 9 ثانيه و بين هر انقباض، انقباض بعدي ، 10 ثانيه استراحت منظور شد. همچنني مدت يك دقيقه استراحت بين هر 10 انقباض لحاظ گرديد. متغيرهايي كه در چهار نوبت، قبل، 1، 24 و 48 ساعت پس از انقباضات برونگرا اندازه گيري شدند عبارتند از: 1- ميزان دامنه حركتي آرنج 2- حداكثر قدرت برونگراي عضلات تاكننده آرنج. اطلاعات به دست آمده با روش آماري (ANOVA) تجزيه و تحليل گرديد و نتايج زير حاصل شد: 1- كاهش دامنه حركتي آرنج در كليه گروه ها مشاهده شد و بين تاثير دو شيوه مصرف ويتامين C دارونما بر ميزان كاهش دامنه حركتي آرنج قبل، 1، 24 و 48 ساعت پس از انقباض هاي برونگرا، تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. 2- حداكثر قدرت برونگرا نيز در كليه گروه ها در طول دوران كوفتگي كاهش نشان داد و نيز بين و تاثير دو شيوه مصرف ويتامين قبل، C دارونما بر ميزان حداكثر قدرت برونگراي عضلات تاكننده آرنج 1، 54 و 48 ساعت پس از انقباض هاي برونگرا تفاوت معني داري مشاهده نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 189
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی