برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه فرهنگ سازماني با بهره وري مديران سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 
چکیده: 
فرهنگ يا جو حاكم بر سازمان، مبين شيوه زندگي سازمان است. شكل دهي و هدايت فرهنگ سازماني، مي تواند افزايش بهره وري سازمان را به دنبال داشته باشيد. هدف از اين پژوهش، تحليل عوامل فرهنگ سازماني و بررسي رابطه شاخص هاي آن با بهره وري در مديران سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران است. شاخص هاي فرهنگ سازماني شامل: خلاقيت، ريسك پذيري، رهبري، حمايت مديريت، يكپارچگي، كنترل، هويت، پاداش، سازش با پديده تعارض و الگوهاي ارتباطي است. در اين پژوهش ميداني، تعداد 81 مدير به دو پرسشنامه فرهنگ سازماني و بهره وري پاسخ دادند. در مطالعه مقدماتي ضريب پايايي پرسشنامه ها با خطاي كمتر از 5 درصد مورد تاييد قرار گرفت. علاوه بر روش هاي آماري توصيفي، از آزمون ناپارامتري ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون كا - اسكور استفاده شد. تجزيه و تحليل يافته ها حاكي از آن است كه بين فرهنگ سازماني با بهره وري مديران سازمان تربيت بدني رابطه معني داري وجوه دارد (P<0.01). عوامل ده گانه فرهنگ سازماني با يكديگر رابطه معني داري را نشان دادند. صرفا الگوهاي ارتباطي با ساير عوامل رابطه معني داري نشان نداد (P>0.5). بين ويژگي هاي فردي از جمله ميزان سن، تحصيلات و سابقه كار با فرهنگ سازماني و همچنين با بهره وري مديران رابطه اي مشاهده نشد (P>0.5).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی