برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط نوع پيكري و تركيب بدني با عملكرد در الگو هاي حركتي پايه و اجراي مهارت هاي پايه فوتبال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي ارتباط اجزاي نوع پيكري (آندومورفي، مزومورفي و اكتومورفي) و متغيرهاي تركيب بدني (دانسيته بدن، درصد چربي بدن، توده چربي و وزن خالص بدن (LBW)) با عملكرد در الگوهاي حركتي پايه و اجراي مهارت پايه فوتبال بوده است. جامعه آماري تحقيق را 153 دانش آموز پسر مقطع متوسطه شهرستان فارسان تشكيل مي دهند كه در سال تحصيلي جاري 79-80 عضو تيم هاي منتخب فوتبال آموزشگاه هايشان بودند. قد، وزن و چربي زير پوستي در نواحي مختلف بدن و همچنين قطر استخوان هاي ران و بازو اندازه گيري و ثبت شده، آنگاه آزمودني ها پس از يك برنامه مختصر گرم كردن، آزمون هاي الگوهاي حركتي پايه را كه شامل پرش عمودي، دوي 36 متر سرعت و دوي 9×4 متر (چابكي) بود، انجام دادند و نتايج آنها ثبت گرديد. سپس با استفاده از اندازه گيري هاي به عمل آمده و استفاده از چارت نوع پيكري هيث - كارتر، اجزاي نوع پيكري آزمودني ها تعيين شد، همچنين با استفاده از فرمول هاي مربوط، متغيرهاي تركيب بدني آزمودني ها مشخص گرديد. با استفاده از برنامه رايانه اي SPSS و نيز به كمك آمار توصيفي و استنباطي، نتايج آزمون ها و اندازه گيري مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. با استفاده از فرمول پريب همبستگي گشتاوري پيرسون، ارتباط بين عوامل نوع پيكري و تركيب بدني با نتايج هر كدام از آزمون هاي عملكردهاي حركتي پايه و مهارت هاي پايه فوتبال ارزيابي شد. نتايج حاصل از تحقيق در مجموع نشان مي دهد كه افزايش جزء آندومورفي در آزمودني ها موجب ضعيف شدن عملكرد آنها در برخي آزمون ها مي شود و آزمون دوي 9×4 متر چابكي و آزمون دريبل افزايش اين جزء موجب ضعيف شدن عملكرد آزمودني ها شد. از متغيرهاي تركيب بدني همبستگي مثبت و معني داري بين وزن توده بدون چربي (LBW) و ميزان پرش عمومي مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 340
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی