برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط TQM و اثربخشي در حوزه هاي ستادي سازمان هاي ورزشي كشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين TQM و اثربخشي در حوزه هاي ستادي سازمان هاي ورزشي كشور است. اين حوزه ها شامل سازمان تربيت بدني، معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزشي و پرورش و اداره كل تربيت بدني وزارت علوم است. جامعه آماري اسن تحقيق را 178 نفر از كارشناسان شاغل در اين سه حوزه تشكيل دادند كه از ميان آنها 123 نفر به روش نمونه گيري تصادفي سهميه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بود و ابزار مورد استفاده عبارت بود از دو پرسشنامه كه يكي مربوط به TQM و ديگري مربوط به اثربخشي بود كه اعتبار آنها به روش آلفاي كرونباخ تعيين شد. نظر به كيفي بودن اطلاعات و داده هاي به دست آمده از آزمون هاي ناپارامتري (ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون U من - ويتني) استفاده شد و نتايج ذيل به دست آمد. بين اعمال مديريت TQM و اثربخشي در اداره كل تربيت بدني وزارت علوم رابطه معني داري مشاهده نشد (P>0.05). بين اعمال مديريت TQM و اثربخشي در معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش در سازمان تربيت بدني رابطه معني داري مشاهده نشد (P>0.05). شش فرض ديگر به بررسي تفاوت بين اعمال مديريت TQM و بررسي ميزان تفاوت اثربخشي به طور جداگانه در سه بخش پرداخته است

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسد، م.، و حمیدی، م.، و اسدی، ح. (1381). ارتباط TQM و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور . حرکت, -(پیاپی 14), 151-165. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7013Vancouver : کپی

اسد محمدرضا، حمیدی مهرزاد، اسدی حسن. ارتباط TQM و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور . حرکت. 1381 [cited 2021September17];-(پیاپی 14):151-165. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7013IEEE : کپی

اسد، م.، حمیدی، م.، اسدی، ح.، 1381. ارتباط TQM و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور . حرکت, [online] -(پیاپی 14), pp.151-165. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7013. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 174 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی