نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1381 , دوره  70 , شماره  2 ; از صفحه 85 تا صفحه 100 .
 
عنوان مقاله: 

ژنتيك بيماري زايي و تغييرات ويرولانس جدايه هايي از Blumeria graminis f.sp.tritici در سيستان و بررسي واكنش ارقامي از گندم نسبت به آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
نتايج اين تحقيق از مجموع 49 جدايه بررسي شده قارچ Blumeria graminis f. sp. Tritici در سيستان، وجود نژادهاي 66, 27, 11, 31, 50, 14, 28, 58, 21, 5, 19, 32, 24, 84, 53, 73 و 44 را نشان داد. اين نژادها براي سيستان و ايران جديد بوده و براي اولين بار گزارش مي شوند. نژادهاي 11 ،53 ،73 با در برگرفتن 40 درصد از كل جدايه ها، نژادهاي غالب مزارع سيستان بودند. هر يك از نژادها بر روي ژنوتيپ ها، بيماري زايي و پرآزاري متفاوتي داشتند. بطور كلي حداكثر ويرولانس و بيماري زائي اغلب نژادها روي ژنوتيپ pm3 و برابر 64.7 درصد بود. نتايج حاصله بيانگر عدم وجود ويرولانس جدايه ها روي ژنوتيپ pm4b بوده است. در مجموع حداكثر پرآزاري مربوط به نژاد 53 و برابر 85 درصد بود. نتايج بدست آمده از عكس العمل 8 لاين بين المللي و 12 رقم تجارتي ايراني و بومي در مقابل جدايه ها در گلخانه، نشان داد كه لاين Carsen V. و رقم سرخ تخم به ترتيب به ميزان 94 و 94.1 درصد، حداكثر سازگاري را در مقابل جدايه ها بروز دادند. در حاليكه لاين هاي Axminster, Chul, Weihenst.M1 و Halle 13471 و ارقام هيرمند، پاستور و چمران در مقابل اغلب جدايه ها ناسازگار بودند. لاين Weihenst. M1 و رقم هيرمند به جدايه هاي قارچ عامل بيماري، حداكثر ناسازگاري را از خود نشان دادند. عكس العمل مزرعه اي اين ژنوتيپ ها در برابر نژاد 53 نيز مويد تحقيقات گلاخانه اي است، بطوريكه نتايج حاصل از تجزيه واريانس و آزمون مقايسه ميانگين هادر مزرعه در سطح يك درصد داراي اختلاف معني داري بوده و رقم سرخ تخم و هيرمند به ترتيب در گروه A و L قرار گرفته و حساسترين و مقاومترين ارقام در مقابل نژاد فوق بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سالاری، م.، و اخوت، س.، و شریفی تهرانی، ع.، و حجارود، ق.، و زاد، س.، و محمدی، م. (1381). ژنتیک بیماری زایی و تغییرات ویرولانس جدایه هایی از Blumeria graminis f.sp.tritici در سیستان و بررسی واکنش ارقامی از گندم نسبت به آن . آفات و بیماریهای گیاهی, 70(2), 85-100. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7001Vancouver : کپی

سالاری محمد، اخوت سیدمحمود، شریفی تهرانی عباس، حجارود قربانعلی، زاد سیدجواد، محمدی مجتبی. ژنتیک بیماری زایی و تغییرات ویرولانس جدایه هایی از Blumeria graminis f.sp.tritici در سیستان و بررسی واکنش ارقامی از گندم نسبت به آن . آفات و بیماریهای گیاهی. 1381 [cited 2022May16];70(2):85-100. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7001IEEE : کپی

سالاری، م.، اخوت، س.، شریفی تهرانی، ع.، حجارود، ق.، زاد، س.، محمدی، م.، 1381. ژنتیک بیماری زایی و تغییرات ویرولانس جدایه هایی از Blumeria graminis f.sp.tritici در سیستان و بررسی واکنش ارقامی از گندم نسبت به آن . آفات و بیماریهای گیاهی, [online] 70(2), pp.85-100. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7001. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی