برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررس تاثير استامينوفن در ميزان عوارض واكسن ثلاث

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
چکیده: 

سابقه و هدف:‌با توجّه به نگراني والدين از بروز عوارض واكسن ثلاث و گزارشات مختلف قبلي از تأثير استامينوفن در كاهش عوارض واكسن ثلاث و به منظور تعيين تأثير استفاده از استامينوفن در ميزان عوارض ناشي از واكسن ثلاث اين تحقيق بر روي كودكان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهرستان كاشان طي سال 1378 صورت گرفت.
مواد و روش ها: اين تحقيق نوعي مطالعه تجربي از نوع كارآزمايي باليني است كه بر روي 324 كودك 1.5 ماه تا 6 ساله دريافت كننده واكسن ثلاث ساخت مؤسسه رازي طي سال 1378 صورت گرفت. اين كودكان به طور تصادفي به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. در گروه مورد استامينوفن به ميزان 15mg/kg/dose در زمان دريافت واكسن و سپس هر 6 ساعت به مدّت 48 ساعت استفاده گرديد. پس از 48 ساعت عوارض حاصله در هر دو گروه در پرسش نامه‌هايي توسط متخصص كودكان ثبت گرديد. سپس داده ها استخراج و با تست آماري Chi-square مورد قضاوت قرار گرفت و تأثير عدم دريافت استامينوفن با بروز هر كدام از عوارض در نمونه ها تعيين و تعميم پذيري آن در جامعه با احتمال 95 درصد برآورد گرديد.
يافته ها: دو گروه مورد مطالعه از لحاظ سن و جنس مشابه بودند. از 324 كودك مورد بررسي، 281 نفر (86.7 درصد) دچار يك يا چند عارضه شدند و 43 نفر (13.3 درصد) هيچ عارضه اي پيدا نكردند. در گروه شاهد 88.9 درصد و در گروه مورد 84.6 درصد عارضه پيدا كردند كه به لحاظ عوارض كلّي مشابه بودند (N.S). شايع ترين عارضه عمومي تب با فراواني 66.1 درصد در گروه شاهد و 46.9 درصد در گروه مورد و شايع ترين عارضه موضعي درد محل تزريق به ميزان 58 درصد در گروه شاهد و 35.2 درصد در گروه مورد بود. عدم دريافت استامينوفن باعث افزايش كج خلقي بين 3-1.2 را برابر و افزايش درد بين 2.7-1 برابر شد.
نتيجه گيري: استامينوفن بعضي از عوارض واكسن را كاهش مي‌دهد و تجويز آن به هنگام دريافت واكسن توصيه مي‌شود. با اين حال به دليل عدم كاهش جدّي بعضي از عوارض راه هاي ديگر پيشگيري را نيز توصيه مي كنيم .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 148
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی