برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير بازتواني قلبي بر روي ليپيد پروفايل در بيماران قلبي با ريسك بالا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 
چکیده: 
مقدمه. ديس ليپيدميا يكي از فاكتورهاي خطرساز قلبي است ، از طرفي بيماران قلبي با ريسك بالا بيشتر در معرض خطر حمله قلبي مجدد و حتي خطر مرگ مي باشند لذا كنترل فاكتورهاي خطر از جمله چربي خون بالا در اين بيماران اهميت زيادي دارد بازتواني قلبي يكي از روشهاي مداخله در اين زمينه مي باشد. در اين مطالعه تاثير بازتواني قلبي بر روي ليپيد پروفايل (يكي از فاكتورهاي خطر قلبي) در دو گروه بيماران قلبي با ظرفيت ورزشي بالاي 6 مت و زير 6 مت مقايسه شده است.
روشها. تعداد 132 بيمار از بيماراني كه مبتلا به بيماري قلبي بودند (سكته قلبي ، آنژين صدري ، جراحي باي پاس و آنژيوپلاستي بالون) انتخاب شده و به دو گروه تقسيم شدند، گروه 1 بيماراني با ظرفيت ورزشي مساوي يا بالاي 6 مت و گروه 2 بيماراني با ظرفيت ورزشي زير 6 مت. هر دو گروه در يك برنامه ورزشي 24 جلسه اي (3 جلسه در هفته ) شامل 20 دقيقه گرم كردن ، 40 دقيقه ورزش هوازي با شدت 60 تا 80 درصد ماكزيمم ضربان قلب كسب شده در تست ورزش بيمار بطوريكه با بروز علائم ورزش قطع شود و 5 دقيقه سرد كردن شركت كردند. بيماران قبل و بعد از دوره آزمايش ليپيد پروفايل شامل كلسترول توتال و تري گليسريد و LDL كلسترول و HDL كلسترول انجام دادند ، نتايج تحت نرم افزار SPSS آناليز شد براي مقايسه نتايج قبل و بعد هر گروه Paired t-test و independent t-test براي مقايسه نتايج در دو گروه استفاده شد. نتايج. درصد كاهش كلسترول توتال ، تري گليسريد ، LDL كلسترول و Body Mass Index BMI بعد از بازتواني در دو گروه به يك ميزان بوده و تفاوت معني داري نداشته است. همچنين درصد افزايش HDL كلسترول پس از بازتواني به يك ميزان بوده و تفاوت معني داري نداشته است.
بحث . هر دو گروه به يك اندازه در جهت كاهش ليپيد پروفايل و BMI و افزايش HDL سود بردند و نتايج تفاوت معني داري نداشت. لذا بيماراني كه ظرفيت ورزشي كمتري دارند (بيماراني با ريسك بالاتر بيماري قلبي) نيز جهت كاهش ميزان بستري مجدد و مرگ و مير و كنترل ريسك فاكتورها از جمله ليپيد پروفايل و BMI به بازتواني قلبي نياز دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 149
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی