برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  12 , شماره  46 ; از صفحه 17 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مقادير مختلف سرب و روي بر فعاليت جمعيت باكتريايي خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به روند رو به رشد فعاليت هاي صنعتي و آثار تخريبي آلاينده هاي ناشي از آن بر اکو سيستم هاي مختلف و عدم اطلاع از اثرات مضر مقادير سرب و روي بر فعاليت ميکروبي خاک، اين تحقيق به منظور تعيين تاثير مقادير مختلف سرب و روي بر فعاليت جمعيت ميكروبي خاك هاي منطقه زنجان از طريق تعيين غلظت بازدارندگي 50 درصد در سال 1382 انجام شد.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي تجربي بر روي 28 تيمار آلوده به سرب و روي انجام شد که جهت خوگيري به مدت 8 ماه در ظروف جداگانه در معرض 3 غلظت سرب و 3 غلظت روي قرار گرفته بودند. يك نمونه خاك نيزبه عنوان شاهد با همان شرايط در معرض هيچ نوع فلز سنگيني قرار نگرفت. پس از جداسازي ميكروارگانيسم ها، هر جمعيت ميكروبي جداسازي شده با 10 غلظت روي (5/0 تا 45 ميلي مول بر کيلو گرم خاک) و 10 غلظت سرب (5/0 تا 45 ميلي مول بر کيلوگرم خاک) در ظروف جداگانه آلوده شدند و پس از 6 هفته، آزمون هاي شمارش ميكروبي و فعاليت آنزيم دهيدروژناز انجام شد. با استفاده از نتايج به دست آمده منحني هاي دوز ـ پاسخ رسم و غلظت بازدارندگي 50 درصد محاسبه و تحليل شد.
يافته ها: در كليه تيماران غلظت بازدارندگي 50 درصد با افزايش غلظت فلز سنگين در مرحله خوگيري همراه بود. در تيماران كنترل غلظت بازدارندگي 50 درصد سرب و روي به ترتيب حدود 16 و 8 ميلي مول بر كيلوگرم بود و در تيماراني که قبلا با سرب و روي آلوده شده بودند، اين غلظت در سرب از 6/20 تا 4/27 و در روي از 7/13 تا 44 ميلي مول بر كيلوگرم بسته به نوع و غلظت فلز اضافه شده به خاك در مرحله خوگيري متغير بود.
نتيجه گيري و توصيه ها: وجود شرايط خوگيري با فلز سنگين، كنترل غلظت بازدارندگي 50 درصد سرب و روي را در ميكروارگانيسم هاي خاك بالا مي برد و در اين ميان فلز روي نسبت به سرب سمي تر و اثرات بازدارندگي شديدتري در جمعيت باكتريايي خاك دارد. در نظر گرفتن غلظت حدود 1 و 0.5 ميلي مول بر کيلوگرم به ترتيب براي سرب و روي به عنوان غلظت هاي آستانه در تدوين پيش نويس هاي استاندارد توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی