برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  11 , شماره  45 ; از صفحه 21 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مسموميت مزمن با سرب بر تغييرات فرا ساختماني ارگانل هاي سيتوپلاسمي نوتروفيل‌ طحال جنين موش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سرب از دسته فلزات سنگيني است كه ممكن است اثرات مخربي بر سيستم خون سازي و ايمني بدن داشته باشد. از آنجا كه طحال عضو مشتركي براي دو سيستم فوق مي باشد، اين مطالعه با هدف بررسي تغييرات فراساختماني و الگوي گرانول هاي سيتوپلاسمي نوتروفيل هاي طحال جنين موش به دنبال مسموميت مزمن با استات سرب در سال 1381 انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي بر روي 30 سر موش ماده و 6 سر
موش نر از نژاد اسپراگوداولي كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند انجام گرفت. پس از يك هفته سازش با محيط، جفت گيري انجام و پس از مشاهده پلاگ واژينال، موش هاي حامله به دو گروه آزمايش و شاهد تقسيم شدند. در تمام طول بارداري گروه آزمايش روزانه محلول استات سرب 13/0 درصد و گروه شاهد آب مقطر به عنوان آب آشاميدني مصرفي دريافت كردند. پس از زايمان، از نوزادان هر دو گروه مورد و شاهد 10 نمونه به روش تصادفي سيستماتيك انتخاب شد. نمونه هاي طحال در محلول گلوتارآلدهايد 2 درصد ثابت شده و پس از طي مراحل آماده سازي نمونه، توسط ميكروسكوپ الكتروني مورد مطالعه قرار گرفتند.
يافته ها: تغييرات فرا ساختماني در نوتروفيل ها شامل هسته هاي نامنظم با فرورفتگي هاي عميق، پاكت هاي غشاي پلاسمايي، حضور واكوئل هايي با مواد هتروژن، افزايش ميزان قنات هاي شبكه اندوپلاسمي خشن و متسع شدن آن ها، ديده شد. شكل ميتوكندري ها و الگوي گرانول هاي سيتوپلاسميك هيچ تفاوتي نشان نداد.
نتيجه گيري و توصيه ها: به نظر مي رسد كه اثرات سرب ناشي از تداخل عمل آن با اعمال آنزيمي سلول و يا تجمع سرب در ارگانل هاي سلولي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی